Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Snævert økonomi-fokus på støj, energi- og klimaproblemer - Kommentarer til Det Miljøøkonomiske Råds debatoplæg

Det Økologiske Råd har på Forbrugerrådets vegne kommenteret debatoplægget, som senere bliver til Det Miljøøkonomiske Råds årsrapport – om støj, energi- og miljøforskning samt afgiftsstruktur på energi- og klimaområdet

Det Miljøøkonomiske Råd har i dag udsendt sit årlige debatoplæg, som senere bliver til Rådets årsrapport. Oplægget er præget af en opsplittet tilgang, hvor der kun ses på én effekt og dennes omkostninger for samfundet. Dermed undervurderes potentialet for at investere i løsning af miljøproblemerne. F.eks. konkluderes, at begrænsning af biltrafik er for dyrt et virkemiddel at bruge til begrænsning af støj. Men det interessante er, om klima, støj, luftforurening, ulykker og mangel på motion tilsammen kan begrunde en begrænsning af biltrafikken.

Rapporten mangler forståelse for sammenhængen mellem energibesparelser og andelen af vedvarende energi. I flere tilfælde konkluderes på grundlag af urealistiske præmisser, f.eks. når man siger man ikke behøver at støtte forskning, udvikling og demonstration på energi- og klimaområdet, når man kan pålægge afgifter på CO2, som er tilstrækkeligt høje til at sikre de nødvendige reduktioner. Det er i hvert fald ikke en præmis, der på nogen måde matcher dagens situation.

Rapporten går galt i byen, når den siger, at der ikke er fornuftige grunde til energibesparelser – men kun til CO2-reduktion. Man kan ikke bare bruge løs af energi, selv om denne er lavet på basis af vedvarende energi. De tilgængelige VE-ressourcer er begrænsede, og hvis vi ikke begrænser energiforbruget, bliver det langt sværere, hvis ikke umuligt, at opnå 100% VE.

Rapporten fokuserer på at sikre klimagasreduktioner uden for EUs kvoteregulering, dvs. inden for landbrug, trafik og individuel boligopvarmning. Vi er enige i, at dette er en stor opgave, men vi er ikke enige i, at reduktionerne sker automatisk inden for kvotesektoren som følge af EU's kvotehandelssystem. Dertil er kvoteprisen alt for lav, og der er for let adgang til at købe kvoter uden for EU med tvivlsom klimaeffekt.


Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd,
som repræsenterer Forbrugerrådet i Det Miljøøkonomiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98

Vedlagt uddybende udtalelse default 110223_forbrugerraad_komm_miljoeoeko_raad (100.8 kB) (100 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small