Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Regeringens værdikommission – ikke folkets eller fremtidens

Vi lever i en tid, hvor samfundet hurtigt forandrer sig, og hvor vores levemønstre er under stadig forandring og udvikling.

”Vi lever i en tid, hvor samfundet hurtigt forandrer sig, og hvor vores levemønstre er under stadig forandring og udvikling. Nye tendenser gør sig gældende, og vores værdigrundlag ændrer sig bevidst eller ubevidst i takt hermed.  Regeringen har derfor nedsat en værdikommission, der i den kommende tid skal undersøge, hvilke værdier der er af betydning for os danskere i dag.”

Med disse ord kvitterede kulturminister Per Stig Møller den 10./2. for kristendemokraterne deltagelse i årets finanslovsaftale. Frem til udgangen af 2012 skal kommissionen bidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund indenfor fire temaer: Familien, lokalsamfundet, den moderne livsstils påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.
Der er afsat 6 mio.kr. og nedsat en kommission med en biskop for bordenden og 10 medlemmer bestående af teologer, journalister, forfattere og samfundsdebattører – nok overvejende af borgerlig- liberal observans. Man kan stille to spørgsmål: Magter man opgaven? Og passer den til formålet?  Hvad angår det første siger kommissoriet, at ”arbejdet skal tilrettelægges, så befolkningens værdier og meninger afspejles” og kommissionen må ”ikke i sit virke gøre sig til fortaler for bestemte værdier.” Man må håbe at kommissionen uanset sin sammensætning evner at holde tungen lige i munden, så vi får en dækkende beskrivelse af befolkningens prioritering af værdierne.

I hvilken udstrækning vil de 4 temaer opfylde formålet?  Vi udsættes for en konstant påvirkning via reklamer m.v., der søger at få os til at koncentrere os om opfyldelse af vores egne materielle behov her og nu. Derfor bør en værdikommission også se på, om der er tilstrækkeligt med modvægt til denne påvirkning. Når der ses på ”den moderne livsstils påvirkning af vores liv” må ”vores” ikke kun ses som de nulevende voksne danskere. Man må se på hvordan påvirker vores livsstil kloden og vores efterkommeres livsvilkår.
I en globaliseret verden, hvor folketallet og fødevarepriserne stiger, biodiversiteten falder og klimaet forandres, er det ikke kun samspillet i og mellem familien, lokalsamfundet, livsstilen og frihed versus ansvar, der er brug for at debattere. Filosoffen Peter Kemp skelner i sin bog om verdensborgeren mellem det han kalder nær-etik og fjern-etik. Hvor det første drejer sig om værdierne i her–og-nu-perspektiv f.eks. vores forhold til børn, partner, arbejdskolleger og naboer i dag, i morgen og måske næste år, angår fjern-etikken de værdier og hensyn vi kan og bør tage til naturen, miljøet og mennesker på den anden side kloden eller i kommende generationer. Vi har brug for både nær- og fjernetik. Men det synes ikke klart for regeringen. Det er der ellers både et ord og en forpligtelse til. Ordet er bæredygtig-udvikling. Det blev brugt af Brundtlandrapporten fra 1987, indarbejdet i Agenda 21 vedtaget ved FN’s topmøde i Rio i 1992 samt indskrevet i EU's Amsterdamtraktat i 1997. Det er dermed en forpligtelse for regeringen.

Bæredygtig udvikling er ganske vist blevet fortolket på så mange måder, at nogen beskylder det for at være et tomt begreb, som man kan lægge i hvad man vil. Men derved overser man, at begrebet er rammesættende for diskussionen om verdens fremtid på en måde der gør dette nødvendigvis meget komplekse spørgsmål håndterligt. I fortættet form udtrykkes det som ”Tænk globalt – Handel lokalt!”. Det er samtidig en påmindelse om ikke at glemme fjern-etikken. – Også derfor ville det have pyntet med lidt færre teologer og lidt flere verdensborgere i regeringens værdikommission.

Prof.emer. Peder Agger og sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small