Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Danske vælgere efterlyser en ambitiøs energi- og klimapolitik

Et markant flertal af danskerne mener, at klima og energi skal højt op på dagsordenen i valgkampen viser meningsmåling.

26. april 2011

Af Tina Læbel, informationsmedarbejder Det Økologiske Råd

Danskerne har langt fra glemt klimaet, og de udfordringer vi står overfor, og de efterlyser en større indsats fra regeringen, som de mener i dag gør for lidt. Således siger et markant flertal på 88%, at den danske el- og varmeforsyning inden for de næste 25 år skal omstilles til 100% vedvarende energi.  Og et flertal på 67% mener, at Danmark skal gøre en langt større indsats for at nedbringe CO₂-udslippet. 57% mener, at  global opvarmning og Danmarks  energipolitik bør være et af de fem vigtigste emner i den kommende folketingsvalgkamp.

Det er Epinion, der tidligere på året har lavet undersøgelsen om danskernes holdning til energi og klima for Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, CARE og Vedvarende Energi. I alt har 1303 personer fordelt over hele landet svaret. I Det Økologiske Råd glæder sekretariatsleder Christian Ege sig over resultatet:

”Vi har brug for en overordnet politisk udmelding om en grøn omstilling, der batter noget. Det handler om at bekæmpe klimaforandringer, men også om hvad vi skal leve af i fremtiden. Danske virksomheder har en unik position på green-tech området. Massiv satsning på det vil sætte turbo på omlægningen til fremtidens fossilfrie samfund, samtidig med at vi skaber nye job. Undersøgelsen viser, at befolkningen prioriterer klimaet højt, modsat toppolitikerne, som ikke taler meget om det i debatterne.”

Energibesparelser

Energibesparelser i bygninger, både nybyggeri og renovering af gamle bygninger er centralt for at nå vores klimamål. 40 procent af al den energi vi forbruger bliver brugt i bygninger, og en af de mest effektive veje til hurtigt at reducere vores CO2-udledninger ligger netop her. Desværre har det vist sig svært at få fx danske boligejere til at energirenovere deres boliger, ligesom det offentlige også halter bagefter, både når der skal bygges nyt, og når der skal renoveres.
I Epionion-undersøgelsen svarer et flertal på 54%, at de ikke mener, at regeringens målsætning om en besparelse på 4% af energiforbruget i 2020 er ambitiøst nok. Der er brug for mere effektive virkemidler, der gør energirenoveringer økonomisk attraktive.

”Det er flot, at et flertal af den danske befolkning har øje for, at vi skal spare mere på energien. Der ligger kæmpe energibesparelser i at isolere huse, få bedre vinduer og gå væk fra oliefyr til fordel for for eksempel varmepumper i kombination med solpaneler. Men det kræver en økonomisk gulerod for husejere,” siger Christian Ege.

Det Økologiske Råd har tidligere foreslået, at man kunne differentiere ejendomsskatten efter husets energistandard, og senest har Klimakommissionen foreslået en tvungen opsparingsordning til senere renovering for ejere af bygninger med dårlig energistandard.

”Hidtil har regeringen stillet sig negativt over for både grøn ejendomsbeskatning og tvungen opsparing, uden at sætte noget andet i stedet. Et flertal af befolkningen siger nu, at regeringen ikke er ambitiøs nok, når det gælder om at spare på energien. Nu må regeringen komme ud af starthullerne og foreslå noget, som faktisk vil virke”, fortsætter Christian Ege.

Bompenge

Trafikken med biler og lastvogne stiger kraftigt i Europa, også i Danmark. Faktisk bidrager transportens CO2-udledninger med over fyrre procent, når vi kigger på de udledninger, der ligger udenfor kvoteområdet (kvoteområdet omfatter kraftvarmeværker og store industrier). De stigende klimagasser er et problem, men det er luftforureningen også, især i de større byer. I København er EU’s grænseværdi for kvælstofdioxid (NO2) overskredet flere steder.

Problemet kan løses ved dels at sænke bilernes forurening, dels at begrænse antallet af biler i de største byer. Det sidste kan ske ved at opkræve bompenge. Hidtil har regeringen afvist dette – og ud fra en centralistisk tankegang insisteret på, at København ikke selv må afgøre dette i en aftale med omegnskommunerne. Men befolkningen er faktisk villige til at betale for at køre ind i byen, eller lade bilen stå og tage cykel eller tog.
I undersøgelsen fra Epinion svarer 64 procent af de 1303 adspurgte således, at de ønsker, at København skal have lov til at opkræve såkaldte ”bompenge” – eller trængselsafgifter, hvis indtægterne går til at forbedre den kollektive trafik. Og det bør få regeringen til at ændre kurs, fastslår Christian Ege

”Et betydeligt flertal af befolkningen er enige i, at vi kan forbedre bymiljøet og transportforholdene ved at indføre bompenge – også kaldet betalingsring eller trængselsafgift - rundt om København. Det skal regeringen handle på, de har pligt til både at reducere luft- og støjforureningen, og hvis ”bompengene” går til investering i mere kollektiv trafik vil det også på lang sigt sænke CO2-udledninger fra transporten.”
Det Økologiske Råd har flere gange påpeget, at luftforureningen med bl.a. farlige partikler og kvælstofdioxid (NO2) er for høj i de større byer i Danmark. Regeringen har hidtil undladt effektivt at mindske trafikkens luftforurening og har senest bedt EU om dispensation fra EU’s grænseværdi for NO2.

”Man kan kun søge om dispensation, hvis man har brugt sine muligheder. Det har regeringen ikke, fordi de har afvist bompenge. Samtidig har de undladt at stramme kravene til miljøzonerne i København. Derfor overvejer vi nu sammen med andre miljøorganisationer at gå til EU-kommissionen og klage over den danske regering,” siger Christian Ege videre.
”Det kan kun gå for langsomt med at indføre bompenge, men selvom trængselsafgifter er et skridt på vejen, er det ikke nær nok. Vi skal også have krav om lukkede partikelfiltre på varebiler og om katalysatorer, der reducerer kvælstofoxider fra last- og varebiler, ”siger Christian Ege.

Elbiler

Partikelfiltre, kørselsafgifter og bompenge kan reducere CO2 og begrænse luftforureningen her og nu. På længere sigt skal vi dog også erstatte de benzin- og dieseldrevne biler med elbiler. Også det bakker danskerne op om.
I målingen fra Epinion svarer et flertal på 53% af den danske befolkning, at elbilerne skal udgøre mindst 10 procent af bilparken i 2020. Det vil kræve en langt mere aktiv indsats fra regeringen, siger Christian Ege.

”Som det er nu, så er nye elbilejere fritaget for at betale registreringsafgift frem til 2015, den periode skal forlænges. Samtidig mangler politikerne at beslutte en afgiftslempelse for plug-in hybrid biler – de biler, der kan oplades, men som også har en benzin- eller dieselmotor til de lange ture.”
Hvis elbiler for alvor skal vinde indpas i danskernes valg af biler, skal der også ske massive forbedringer i infrastrukturen. Den er ikke på plads endnu, selvom teknologien til for eksempel udvikling af ladestanderne er nået langt.

”Regeringen har afsat 25 mio. kr i støtte til ladestandere i deres forslag til en ny energistrategi. Men det er ikke nok. Der skal sættes langt mere aktivt ind – bl.a. skal den offentlige sektor gå i spidsen med anskaffelse af elbiler i deres egen bilpark og de skal stille krav herom i udbud af kørselsopgaver,” afslutter Christian Ege.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small