Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forslag til Det grønne regeringsgrundlag

Klima og miljø fylder ikke meget i valgkampen, til trods for at klima- og miljøkrisen er ligeså overhængende som den økonomiske krise. Partiernes spindoktorer fortæller dem, at befolkningen kun interesserer sig for økonomi og velfærd – men de tager fejl.

En undersøgelse , som Epinion lavede for 5 grønne organisationer i februar viste, at 57% af vælgerne fandt at klima burde være blandt valgets fem vigtigste spørgsmål. Politikere og kommentatorer undervurderer befolkningens interesse for klima og miljø. Samtidig ligger der her et betydeligt bidrag til at løse den økonomiske krise, idet der er behov for at sætte meget arbejde i gang for at trimme Danmark og dansk erhvervsliv til fremtidens klimakrav. Det kan skabe tusindvis af job og samtidig styrke danske virksomheder på eksportmarkederne .

Vi glæder os dog i Det Økologiske Råd over, at især Enhedslisten, SF og de radikale ofte bringer klima og miljø ind i debatten. Derimod er det stort set fraværende i blå bloks valgkamp. Samtidig er det afgørende, at klima og miljø ikke blot nævnes generelt – f.eks. med en tilslutning til, at Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050. Det afgørende er, hvad politikerne vil gøre i de nærmeste år, hvor de afgørende beslutninger skal træffes – og samtidig de år vi faktisk vælger dem for. Og er politikerne villige til at bruge de nødvendige virkemidler til at realisere målene. Derfor har vi opstillet et præcist forslag til, hvad der burde stå i den grønne del af det kommende regeringsgrundlag. Vi håber, at politikerne vil inddrage det i valgkampen og i forhandlingerne om regeringsdannelsen bagefter.

”Vores forslag ses som en hjælp til politikerne – til at være konkrete med, hvordan vi faktisk kan nå de klima- og miljøpolitiske mål”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Christian Ege, sekretariatsleder

Det Økologiske Råd

 

Det detaljerede forslag:  default Det grønne regeringsgrundlag uddybet (294 KB) , og nedenfor er et resumé.

 

Det grønne regeringsgrundlag - resumé

 

Økonomi, skatter og bæredygtig udvikling:

• En grøn skattekommission skal udarbejde forslag til en grøn skattereform. Dog gennemføres straks en forhøjelse af afgiften på fyringsolie samt nogle afgifter på trafikområdet.


Bygning/energi-området:

• Der introduceres økonomiske virkemidler til fremme af energirenovering af eksisterende bygninger: enten i form af en grøn ejendomsskat eller obligatorisk opsparing til energirenovering

• Der skal stilles strammere krav i Bygningsreglementet ved udskiftning af komponenter og ved større renoveringer. Der skal gennemføres dybe renoveringer, som lever op til fremtidens behov. Det gælder både ejer- og lejeboliger

• Energiforbruget i staten, kommunerne og regionerne i 2020 skal være 25 pct. lavere end i 2006. En handlingsplan skal sikre en gradvis reduktion frem til 2020.

• Der indføres forbud mod installation af nye oliefyr fra 2014. Fra 2025 skal alle oliefyr tages ud af drift. Tilsvarende forbydes nye individuelle naturgasfyr fra 2018, og de eksisterende senest 2030

• Vedvarende energi skal fremmes, både hav-, kyst- og landmøller, geotermi og biogas – med stærkere incitamenter. Der udarbejdes en plan for flerårige energiafgrøder, især pil.


Trafikområdet:

Der skal arbejdes på

• At minimere transportbehovet samt udnytte transportkapaciteten bedre

• Fremme mere miljørigtig transport (renere drivmidler, kollektiv trafik, cykler, herunder fremme af offentlig transport i kombination med cyklen)

Desuden vil regeringen gennemføre:

• Stramning af miljøkravene i eksisterende miljøzoner

• Trængselsafgift: Der åbnes for trængselsafgifter i og udenfor de største byer

• Registreringsafgiften differentieres yderligere efter CO2-udledning.

• Der indføres simpel kørselsafgift baseret på km-tæller og på køretøjets forurening.

• 4 års motorvejsstop, mens der samtidig laves investeringer i kollektiv trafik.


Kemikalier:

Regeringen vil

• arbejde for en skærpelse af EU's kemikaliepolitik REACH, så det bl.a. bliver lettere at forbyde hormonforstyrrende stoffer

• genoptage brugen af afgiftsinstrumentet – herunder forhøjelse af ftalat-afgiften


Landbrug og natur

• Danmark vil arbejde for en revision af EU's fælles landbrugspolitik, så landbrugsstøtten i stedet for direkte støtte bliver en kompensation for bestemte ydelser i form af opfyldelse af krav til natur, miljø, dyrevelfærd m.v.

• 1/3 af Danmarks areal skal være natur – vådområder, skov, permanente græsningsarealer m.v.

• Ammoniakforureningen skal halveres, kvælstofudledningen til vandmiljøet reduceres med 30.000 ton, og udledningen af drivhusgasser reduceres med 30 % inden 2020

• Der skal ske en kraftig reduktion i pesticidforbruget, bl.a. ved brug af ny teknologi

• Vi skal have 20% økologisk jordbrug i 2020


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small