Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Valget er også et klima- og miljøvalg

Klimatiltag kan skabe tusindvis af arbejdspladser og øge Danmarks eksport. Vi har brug for en seriøs satsning siger Concito, WWF-Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace og Det Økologiske Råd.

Klimatiltag kan skabe tusindvis af arbejdspladser og øge Danmarks eksport. Det er netop det, Danmark har brug for, hvis vi skal komme ud af krisen, og hvis vi skal udvikle et nyt ”vindmølleeventyr”. Trods en oplagt sammenhæng mellem økonomi og klima, bliver de to ting ikke kædet tilstrækkeligt sammen i valgkampen, heller ikke selvom det både vil gavne på bundlinjen og i naturen.

En seriøs satsning ville klæde Danmark. Vi har bevæget os væk fra at være et foregangsland på området til på flere parametre at komme haltende bagefter.

Regeringen har for eksempel søgt om at få udsat målene i EU's grænseværdier for både skadelige partikler og kvælstofoxider samt om at udsætte arbejdet med at forbedre vandmiljøet, så vi kan overholde EU's vandrammedirektiv.

Vi har ikke opfyldt målet om at stoppe tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed inden 2010. Her fik landbruget skattelettelser, til gengæld for at afgifterne på pesticider skulle øges. Skattelettelserne kom, men afgifterne er stadig ikke kommet – to år efter at regeringen lovede det. Pesticidforbruget er steget siden 2002, og flere og flere drikkevandsboringer lukkes pga. pesticider – og det er ikke som regeringen hævder kun pga. fortidens synder. De grønne afgifter, som skulle betyde mere omtanke på vores forbrug af bl.a. de fossile brændstoffer, er blevet udhulet. Alt dette er med til at forringe den danske natur, som i disse år er i kraftig tilbagegang.

Men klima- og miljøpolitikken kunne også bringe os ud af krisen. Vi skal have energirenoveret vores bygninger, udbygge den kollektive trafik til at køre på vedvarende energikilder, og vi skal omstille vores private bilkørsel til i at foregå i elbiler. Derudover skal vi gøre Danmark endnu mere cykelvenligt. Det kan  være med til at skabe tusindvis af arbejdspladser, så vi bliver  verdensmestre inden for den nødvendige klimaomstilling og i udviklingen af nye ”vindmølleeventyr” inden for landbrugsteknologi, bølgekraft, geotermi og som underleverandør til elbiler. Alt i alt tiltag, der vil  være med til at  forberede erhvervslivet på  at klare morgendagens udfordringer.

Da regeringen i 2009 oprettede renoveringspuljen, og senest da den indførte skattefradraget for boligejere, blev muligheden forspildt for, at målrette disse støtteordninger mod klima- og energiforbedringer. I stedet blev der skudt med spredehagl, og energirenovering blev sidestillet med installation af nyt køkken og bad – og nu senest med rengøring og havehjælp. Det er varm luft.

Og det fortsætter. I forslaget til finanslov for 2012 skærer regeringen støtten til energiforskning ned til ukendelighed. Der beroliges med, at man  nok skal findeflere penge  i globaliseringspuljen – selvom den er langt mindre end tidligere, og der er mange formål, der kæmper om de midler, der er tilbage.

Regeringen gør også meget lidt for at sænke CO2-udslippet i transportsektoren. En del initiativer går i den gale retning.  F.eks. bliver der planlagt nye motorveje, på trods af at Danmark hører til de europæiske lande, som er tættest besat med motorveje. Al erfaring viser, at hvis man gør det lettere at køre i bil, hjælper det meget lidt at forbedre den kollektive trafik eller lave flere cykelstier. Regeringen gik i 2009 med til at arbejde for at indføre intelligente kørselsafgifter (roadpricing) – blot for senere at opgive det igen, og uden at sætte noget andet i stedet. Her er det positivt, at oppositionen vil indføre en betalingsring omkring København, kombineret med forbedring af den kollektive trafik. Ringen vil først og fremmest hjælpe på trængsel og luftforurening. Den burde justeres, så bilerne betaler i forhold til deres forureningsgrad. For at forbedre klimaet, skal der mere generelle tiltag til på landsplan herunder afgiftsomlægninger. Og her kniber det også, især for de store oppositionspartier, som også er meget tilbageholdende med grønne skatteomlægninger og generelle begrænsninger på trafikken på landsplan.

Kommentatorer vil uden tvivl sige, at klima og miljø ikke er et vigtigt spørgsmål i dette valg. Men de undervurderer befolkningens interesse for det. En undersøgelse som Epinion lavede for 5 grønne organisationer i februar viste, at 57% af vælgerne fandt, at klima burde være blandt valgets fem vigtigste spørgsmål. Vi opfordrer vælgerne til at blande sig i debatten overalt og kræve svar fra politikerne om, hvordan de vil løse klima- og miljøproblemerne, som kan bidrage til at løfte os ud af både økonomi- og klimakrisen.

 

Thomas Færgeman, direktør, Concito

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder, Greenpeace

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

René la Cour Sell, direktør, Danmarks Naturfredningsforening

Gitte Seeberg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small