Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Valget åbner for mere ambitiøs klima- og miljøpolitik

Valget er endt med et nyt flertal, som før valget klart har udtrykt ønske om en mere ambitiøs klima- og miljøpolitik. Det Økologiske Råd har et bud til et grønt regeringsgrundlag.

Valget er endt med et nyt flertal, som før valget klart har udtrykt ønske om en mere ambitiøs klima- og miljøpolitik, hvor Danmark skal gå langt videre end de hidtidige klimamål for 2020, samt opfylde vores forpligtelser – bl.a. over for EU - i forhold til rent vandmiljø og renere luft. I Det Økologiske Råd glæder vi os over dette og forventer, at det udmønter sig i det kommende regeringsgrundlag. Vi udsendte allerede i starten af valgkampen et bud på den grønne del af et regeringsgrundlag. Det håber vi, at den nye regering vil inddrage i sine overvejelser.

Der har jo naturligt være stort fokus på økonomi og arbejdsløshed i valgkampen. Men her kan klimapolitik være en del af løsningen. Danmark har stået i stampe alt for længe. Det er skidt for klimaet. Men det er også skidt for dansk erhvervsliv, som netop skulle bruge klimakravene til at komme på forkant, så vi senere kan sælge løsninger i udlandet.

Det Økologiske Råd og 3F viste i en rapport i 2009[1], hvordan der kunne skabes 50.000 job ved at satse målrettet på klima- og miljøforbedringer. Det vil kræve store investeringer, men det vil klart kunne betale sig på lang sigt.

”Når det nye regeringsgrundlag skal udarbejdes bør en af ledetrådene være, at forbedringer for klima og miljø samtidig kan være med til at bekæmpe arbejdsløsheden og komme over krisen”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, tlf. 28580698

Det detaljerede forslag er vedlagt (læs hele forslaget her), og nedenfor er et resumé.

Det grønne regeringsgrundlag - resumé

Økonomi, skatter og bæredygtig udvikling:

 • En grøn skattekommission skal udarbejde forslag til en grøn skattereform. Dog gennemføres straks en forhøjelse af afgiften på fyringsolie samt nogle afgifter på trafikområdet.

Bygning/energi-området:

 • Der introduceres økonomiske virkemidler til fremme af energirenovering af eksisterende bygninger: enten i form af en grøn ejendomsskat eller obligatorisk opsparing til energirenovering
 • Der skal stilles strammere krav i Bygningsreglementet ved udskiftning af komponenter og ved større renoveringer. Der skal gennemføres dybe renoveringer, som lever op til fremtidens behov. Det gælder både ejer- og lejeboliger
 • Energiforbruget i staten, kommunerne og regionerne i 2020 skal være 25 pct. lavere end i 2006. En handlingsplan skal sikre en gradvis reduktion frem til 2020.
 • Der indføres forbud mod installation af nye oliefyr fra 2014. Fra 2025 skal alle oliefyr tages ud af drift. Tilsvarende forbydes nye individuelle naturgasfyr fra 2018, og de eksisterende senest 2030
 • Vedvarende energi skal fremmes, både hav-, kyst- og landmøller, geotermi og biogas – med stærkere incitamenter. Der udarbejdes en plan for flerårige energiafgrøder, især pil.

Trafikområdet:

Der skal arbejdes på

 • At minimere transportbehovet samt udnytte transportkapaciteten bedre
 • Fremme mere miljørigtig transport (renere drivmidler, kollektiv trafik, cykler, herunder fremme af offentlig transport i kombination med cyklen)

Desuden vil regeringen gennemføre:

 • Stramning af miljøkravene i eksisterende miljøzoner
 • Trængselsafgift: Der åbnes for trængselsafgifter i og udenfor de største byer
 • Registreringsafgiften differentieres yderligere efter CO2-udledning.
 • Der indføres simpel kørselsafgift baseret på km-tæller og på køretøjets forurening.
 • 4 års motorvejsstop, mens der samtidig laves investeringer i kollektiv trafik.

Kemikalier:

Regeringen vil

 • arbejde for en skærpelse af EU's kemikaliepolitik REACH, så det bl.a. bliver lettere at forbyde hormonforstyrrende stoffer
 • genoptage brugen af afgiftsinstrumentet – herunder forhøjelse af ftalat-afgiften

Landbrug og natur

 • Danmark vil arbejde for en revision af EU's fælles landbrugspolitik, så landbrugsstøtten i stedet for direkte støtte bliver en kompensation for bestemte ydelser i form af opfyldelse af krav til natur, miljø, dyrevelfærd m.v.
 • 1/3 af Danmarks areal skal være natur – vådområder, skov, permanente græsningsarealer m.v.
 • Ammoniakforureningen skal halveres, kvælstofudledningen til vandmiljøet reduceres med 30.000 ton, og udledningen af drivhusgasser reduceres med 30 % inden 2020
 • Der skal ske en kraftig reduktion i pesticidforbruget, bl.a. ved brug af ny teknologi
 • Vi skal have 20% økologisk jordbrug i 2020

 

 


[1] http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=132&Itemid=


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small