Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Regeringsgrundlaget peger mod mere ambitiøs klima- og miljøpolitik

Det Økologiske Råd glæder sig over det højere grønne ambitionsniveau i det nye regeringsgrundlag. Men det kræver stærke virkemidler

Det Økologiske Råd glæder sig over, at det nye regeringsgrundlag sætter højere mål på klima og miljø – f.eks. 40% CO2-reduktion og 50% af elproduktionen fra vindkraft i 2020 – samt at hele kraft- og varmesektoren skal være fossilfri i 2035. Den nye regering er dog ikke så præcis hvad angår de nødvendige virkemidler til at gennemføre disse mål. Men alene det at målene er sat gør, at der nødvendigvis senere må opstilles de mere konkrete virkemidler. F.eks. skal vi have fremrykket afviklingen af oliefyr i forhold til den plan VK-regeringen lagde frem i februar. Og vi skal have taget hul på afvikling af naturgas til individuel boligopvarmning.

Vi ser således frem til det snarlige energiforlig, med et nyt flertal. ”Vi glæder os over, at regeringsgrundlaget klart udtrykker forståelse for, at skrappe mål på energi- og klimaområdet også kan vendes til en fordel for eksport og beskæftigelse – ved at satse på forskning, innovation og grønne job, så Danmark igen kan blive foregangsland på dette område”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Også fremrykningen af renovering, herunder energirenovering, af offentlige bygninger, vil frembringe flere grønne job. Men der er brug for økonomiske tilskyndelser til energirenovering.

Vi glæder os over, at den nye regering udtrykker, at skatter og afgifter skal omlægges, så der skabes bedre ”incitamenter til at tænke og handle grønt”[1]. Her har de sidste 10 års skattestop udhulet værdien af de grønne afgifter – hvilket der kun delvist blev rettet op på med Anders Foghs ”grønne revolution” i 2008.

Vi glæder os også over et sporskifte i transportpolitikken med større satsning på kollektiv trafik og cykling – og meldingen om at transportsektoren skal bidrage markant til CO2-reduktion[2]. Vi havde dog gerne set et stop for nye statsveje (hoved- og motorveje) i de næste 4 år. Danmark har et usædvanlig stort vejnet sammenlignet med andre lande, og hvis vi indretter os mere fornuftigt, bliver der ikke brug for flere nye veje.

Hvad angår landbruget glæder vi os over tilsagnet om at udnytte mulighederne for at bruge en del af landbrugsstøtten fra EU til naturformål og til økologisk omlægning, og at regeringen vil overholde EU's vandrammedirektiv. Også inden for landbrug såvel som på kemikalie-området ser den nye regering industri- og eksportpotentialerne i at satse på bedre miljø, f.eks. reduktion af ammoniakforureningen og erstatning af farlige stoffer. Vi glæder os over, at der varsles skærpet regulering af kvælstofforureningen og øgede afgifter på pesticider[3].

Endelig glæder vi os over, at regeringen vil sænke kalkulationsrenten til et niveau, der anvendes i vores nabolande[4]. Den bør ned på ca. 3% - i dag bruges den høje rente (5%) til at dræbe mange energi- og klimaprojekter.

 

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 28580698

 

[1] Side 27

[2] Side 29

[3] Side 32

[4] Side 34


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small