"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nedsæt kalkulationsrenten

Dansk Fjernvarme og Det Økologiske Råd ønsker kalkulationsrenten ned på 3%, så den ikke blokerer for gode projekter med vedvarende energi

Bragt i Jyllandsposten 1. otober 2011

Af:

Søren Schmidt Thomsen, afdelingsleder, Dansk Fjernvarme
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Der var ikke megen fokus på klima og miljø i valgkampen, selv om alle ved, at der er mange og store aktuelle problemer. Samtidig ligger her kimen til at give såvel beskæftigelse som konkurrenceevne et tiltræng løft. Mere end 100.000 danskere kan i dag lune sig ved solens stråler. De har den måske allermest klimavenlige opvarmningsform: Fjernvarme baseret på storskala-solvarmeanlæg. Men flere kunne varme sig ved solens stråler eller med andre former for vedvarende energi som jordvarme, biogas, biomasse m.m. i stedet for at bruge fossile brændsler.

Det kunne de, hvis ikke en simpel beregningsregel skærmede for solens stråler. Der er tale om en teknisk hindring, som hverken gode jordpriser, gode og klimavenlige viljer eller solens stråler kan hamle op med. Det handler om den såkaldte kalkulationsrente, der indgår som en væsentlig del af de samfundsøkonomiske beregninger, der skal lægges til grund for investeringer i store infrastrukturanlæg og energianlæg. Stadig en sten i skoen Denne kalkulationsrente blev for nylig sænket fra 6 til 5 pct. efter adskillige års pres. Et lille skridt på vejen, men stadig en kæmpesten i skoen. Få dage efter rentesænkningen blev naturgasselskabernes indsigelser mod to store solvarmeanlæg trukket tilbage. Dermed forsvandt vigtige stopklodser. For lige pludselig fremstod den vedvarende energi ikke længere som samfundsøkonomisk urentabel.

Kalkulationsrenten er nu 5 pct., fordi Finansministeriet regnede sig frem til, at den rigtige rentesats skulle være 4 pct. Dertil lægger man så som en sikkerhed yderligere 1 pct. Den sidste procent virker som en noget underlig indregningsfaktor, for hvad skal denne sikkerhed dække over? Kalkulationsrenten eller diskonteringsrenten er ikke en rigtig rente, der skal betales til en bank. Den er en ren og skær teknikalitet, som udtrykker samfundets omkostning på at bruge kapital til f.eks. projekter, hvor områder med individuel naturgasopvarmning konverteres til fjernvarme. Jo højere kalkulationsrente, des kortere tilbagebetalingstid kræves af investeringen. Dette harmonerer bare ikke med, at energiinfrastrukturer netop er karakteriseret af meget lange levetider.

En høj kalkulationsrente rammer altså investeringer i vedvarende energi, som typisk er kendetegnet ved at være dyre i indkøb, men billige eller næsten gratis i drift. Og så er de ikke mindst gavnlige for miljøet. Skader tæller kun minimalt med Men miljøskaderne ved bare at fortsætte med at bruge fossile brændsler viser sig først efter mange år. Og med en høj kalkulationsrente vil disse skader næsten ikke tælle med i regnestykket. Lad os få sænket rentesatsen til et mere realistisk niveau omkring 3 pct., for det vil for alvor sætte gang i investeringer i vedvarende energi. Til sammenligning brugte den berømte Stern-rapport om bekæmpelse af klimaforandringerne en rente på lige over 1,5 pct. Rapporten blev brugt som et forbillede af daværende klimaminister Connie Hedegaard. Renten kan sænkes i morgen. Der er ingen grund til at lave tekniske benspænd for os selv.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17