Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Finansloven styrker den grønne politik – men der er langt igen

Det Økologiske Råd hilser styrkelsen af den grønne politik i finaslovsforslaget velkomment, men der er langt igen på klima- og vandmiljøområdet.

I Det Økologiske Råd er vi meget glade for den styrkelse af den grønne politik, som ligger i finanslovsforslaget – trods regeringens korte levetid og den meget stramme økonomiske situation. Men der er langt igen, hvis regeringen skal leve op til sine mål, f.eks. på klima- og vandmiljøområdet. Vi er bl.a. glade for at forskning og udvikling bliver rettet op fra VK’s finanslov.

Vi støtter fremrykningen af offentlige investeringer, specielt energirenovering af offentlige bygninger og almene boliger. I regeringsgrundlaget loves flere midler til Landbyggefonden, bl.a. til energirenovering af almene boliger, men i finanslovsforslaget er der kun en fremrykning inden for den eksisterende ramme.

Det er godt, at energiselskaberne aktiveres yderligere med energibesparelser og at der satses på bl.a. flere kystmøller – idet disse kan fremmes via ny investeringskapital fra lokale kilder og er billigere end de store udbud af havmøller. Disse tiltag kan skabe job og dermed give indirekte indtægter til staten i form af sparet understøttelse og skat fra folk i arbejde. Vi er også glade for den foreslåede fremrykning af investeringer i veje og jernbaner. Derimod støtter vi ikke fremrykning af investeringer i motorveje. Der er tværtimod brug for et moratorium for nye og udvidede motorveje, indtil vi ser hvad trafikbehovet er, når kørselsafgift/roadpricing er gennemført.

Regeringen varsler senere at gennemføre en fuldt finansieret skattereform, en provenuneutral omlægning af bilafgifterne, kilometerbaseret afgift for lastbiler, omlægning af afgifter på energiområdet samt en betalingsring. Vi ser frem til at dette gennemføres.

Vi er derimod kede af, at Bolig-job-ordningen forlænges et helt år, og at den ikke er udvidet til også at gavne lejere – samt at der lægges op til et markant lavere beløb til en energirenoveringsordning i 2012. Vi tror, at en sådan ordning kan gøres nærmest provenu-neutral ved at fastlægge støttesatser efter besparelser og private investeringer, som herved trækker privat kapital frem til gavn for beskæftigelse og skatteindtægter. Energirenoveringspuljen vil kun omfatte 500 mio. kr. set i forhold til Bolig-Job ordningen, som forventes at koste 1.750 mio. kr. En så lille pulje kan risikere at skabe en kraftig efterspørgsel først på året for derefter at skabe stilstand i en periode indtil puljen fyldes op igen i 2014. Udmøntningen må sikre, at puljens størrelse ikke giver anledning til stop-go effekter.

Vi hilser det velkomment, at finansloven indeholder en grønnere profil ved uddeling af flere midler i landdistriksprogrammet – herunder støtte til græsning og sø-genopretning samt til at styrke omlægningen af forbruget i de offentlige køkkener til økologi. Det er et vigtigt virkemiddel for at få øget det økologisk dyrkede areal.  Men der skal meget mere til før vi kan opfylde EU’s Vandrammedirektiv og klimamålsætningerne og for at få standset nedgangen i biodiversitet. Vi ser stadig frem til fremlæggelse af ambitiøse Vand- og Naturplaner, som skal matche målene. Landbrugsstøtten skal i højere grad gå til at landbruget leverer offentlige goder som rent vand.

Endelig er vi tilfredse med, at Bjørn Lomborgs bevillinger fjernes – han har siden 2001 fået tildelt omkring 140 millioner skattekroner og brugt dem på agitation for nedprioritering af miljøindsats.

Christian Ege, sekretariatsleder

Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger Christian Ege, tlf. 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small