Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Kommentar til regeringens 2020 plan

Regeringens 2020-plan – det grønne står ikke stærkt nok

Alle taler om den økonomiske krise. Men vi har også en klima- og miljøkrise. Den gode nyhed erat løsningen af de to kriser kan forenes. Og her har Danmark nogle unikke kompetencer til at tjenesom en model for andre lande. ”Udsigterne til øget beskæftigelse og en sundere økonomi liggerdermed i høj grad inden for de nødvendige grønne satsninger. Dette spiller en alt for lille rollei regeringens 2020-plan”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd. Underoffentlige indkøb1 nævnes, at offentlig efterspørgsel i højere grad kan understøtte grøn omstilling.Men der mangler konkrete redskaber til at fremme de grønne indkøb – det har været en målsætningi mange år uden at det har rykket afgørende. Planen nævner også vækstteams – blandt de 4,som allerede er nedsat, har i hvert fald de to solide grønne elementer (vand, bio&miljøløsningersamt ”Det blå Danmark”), og der planlægges bl.a. endnu et vækstteam om energi og klima 2. Heriser vi et tydeligt fremskridt i den nye regerings satsning på det grønne sammenlignet med dentidligere regering.
Men i 2020-planen mangler f.eks. beskrivelse af at grønne skatteomlægninger kan stimulerebeskæftigelse og eksport inden for grøn teknologi. Det er afgørende, at dette prioriteres i denkommende skattereform. Der er bl.a. brug for bedre økonomisk tilskyndelse til energirenoveringaf den bestående bygningsmasse – her er utrolig meget at hente både i CO2-besparelser og i grønnejob. Renoveringspuljen, som er aftalt i energiforliget fra 22. marts, vil hjælpe, men det vil ikke værenok. Herudover kunne man omlægge ejendomsskatten, så den fremmede energirenovering – ellerman kunne følge Klimakommissionens forslag om at ejere af bygninger med dårlig energistandardskulle spare op til energirenovering. Og man kunne generelt øge afgifter på brug af fossil energi ogtil gengæld sænke skatten på arbejde.
På samme måde kunne man stimulere renere produkter i forhold til indhold af farlig kemi. DaNyrup-regeringen i 2000 indførte afgift på PVC og de hormonforstyrrende ftalat-blødgørere,gav det et kæmpe boost til bl.a. de ftalatfri kabler fra NKT. Men afgiften er for lav til effektivtat fremme renere produkter på andre felter, f.eks. hospitalsudstyr uden ftalater. En forhøjelse afafgiften kunne forbedre vilkårene for en række grønnere produkter.
Også inden for fremme af elbiler, bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cykling ligger megetstore jobmuligheder, som samtidig vil forbedre vores miljø.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33181933 / 28580698

Det Økologiske Råd og fagforbundet 3F udgav i 2009 denne rapport med en langrække grønne jobmuligheder.

1Side 83
2 Side 105
_____________________________________________________________________________________________________


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis