Forbrugerrådets og Det Økologiske Råds kommentarer til vismændenes miljørapport

Kommentarer til Det Miljøøkonomiske Råds debatoplæg om landbrug, energi klima. Christian Ege, Det Økologiske Råd repræsenterer Forbrugerrådet i Det Miljøøkonomiske Råd

Pressemeddelelse

25.2.2010

Årets miljøøkonomiske rapport handler især om landbrug og om energi og klima. Hvad landbrug angår, er vi principielt enige med vismændene i, at landbrugsstøtten bør afskaffes, men aktuelt har det ingen gang på jorden i EU. Derfor drejer det sig om aktuelt at få omdirigeret så stor del af støtten som muligt, så den tjener miljøformål. Og her har Danmark hidtil været fodslæbende. Det Økologiske Råd fremlagde i januar 2009 en rapport med et scenarie for et bæredygtigt landbrug, som netop blev finansieret via en sådan omlægning.

Grønne afgifter og kvoter er generelt virksomme virkemidler i miljøpolitikken. Men man skal også være præcis med netop at bruge dem, der hvor de er bedst egnet. Inden for landbruget gælder dette f.eks. for afgift på af brugen af pesticider og på udledning af fosfor. Derimod egner de sig dårligere til regulering af kvælstof, som virker meget forskelligt lokalt. Regeringens forslag om omsættelige kvoter for kvælstof virker mere som et middel til at udskyde handling, idet det har været undersøgt i mange år, og nu vil regeringen bruge yderligere to år på at overveje det. Der er mere effektive virkemidler såsom udtagning af dårlige jorde fra dyrkning, langt flere efterafgrøder og bioforgasning af gylle. Dette bør ske i langt større omfang, end det vil ske med virkemidlerme i regeringens ”Grøn vækst”.

energi og klima området bygger rapporten på en opfattelse af, at kvotesystemet løser alle problemer. Der sættes spørgsmålstegn ved, hvorfor man samtidig skal støtte vedvarende energi (VE) og have mål for energibesparelser. Men det er helt afgørende, at vi bevarer målene for VE og besparelser. Og hvis kvotesystemet står alene, er det svært for den enkelte forbruger at se, hvordan man kan medvirke til reduktioner. Vismændene antager blot, at vi fremover får en høj kvotepris på 225 kr/t CO2. Men de argumenterer ikke for, hvordan man skal få prisen derop. Dansk Energi og flere grønne organisationer har foreslået en minimumspris på kvoter. I øjeblikket er kvotesystemet truet af kollaps med en meget lav kvotepris, som ikke motiverer til at investere i VE og besparelser.

Rapporten påviser, at med de nuværende virkemidler når vi ikke målet for reduktion uden for kvotesektoren. Det skal der gøres noget ved. Men vismændene foreslår, at problemet skal kunne ”løses” ved at købe kvoter, og at Danmark skal gøre dette i stort omfang. Det er en meget kortsigtet betragtning. Det gælder ikke bare om at nå målene i 2020. Vi skal meget længere, og frem mod 2050 skal CO2-udledningen i de rige lande ophøre helt. Hvis vi nu blot køber os fra vores forpligtelser, får vi ikke opbygget virksomheder og kompetencer inden for VE og besparelser, og så tvinges vi til at blive ved med at købe os forpligtelserne. Det bliver dyrt i længden – og vi vil ikke nå målene.

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd,
repræsentant for Forbrugerrådet i Det Miljøøkonomiske Råd

Yderligere oplysninger
Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis