Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Hurra for den grønne kommuneaftale!

Det Økologisk Råd hilser den nye grønne kommuneaftale velkommen, men opfordrer til at pengene bruges rigtigt.

Det Økologiske Råd hilser velkommen, at der i den nye kommuneaftale afsættes 2,5 mia. kr til klimatilpasning. Det vil både kunne hjælpe til at forebygge oversvømmelser og samtidig skabe mange grønne job. Men det er afgørende, at disse penge bruges rigtigt – at de ikke bare bruges på at udvide kapaciteten i kloaksystemet med større rør og flere forsinkelsesbassiner. Der skal derimod satses på nedsivning i form af færre befæstede arealer, større grønne arealer i byerne, flere faskiner samt grønne tage, som kan tilbageholde regn. Kommunerne skal udnytte de muligheder de har fået i lovgivningen til at kræve færre befæstede arealer, også på private grunde.
”Klimapengene i den grønne kommuneaftale skal bruges på flere grønne arealer i byerne, flere nedsivningsanlæg – og så lidt som muligt på større kloakrør og forsinkelsesbassiner”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.
Vi har selv beskrevet en lang række ideer hertil i vores hæfte: Grøn job skabelse - En win - win stategi, som udkom i maj.

Grøn jobskabelse - En Win- Win strategi
Udgivet af Det Økologiske Råd
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98

Hæftet er gratis og kan bestilles på info@ecocouncil.dk. Eller det kan downloades fra vores webshop på http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1014&Itemid=1014.
Ved bestilling opkræves porto og et mindre ekspeditionsgebyr.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small