Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse : Regeringsgrundlaget

Det nye regeringsgrundlag bringer ikke meget nyt på miljøområdet – men forlængelsen af afgiftsfritagelse på elbiler er positiv
  • Ikke meget nyt om energi, klima, transport og miljø

Der er ikke meget nyt at hente i  det nye regeringsgrundlag når det gælder klima og miljø.  Der er dog én god nyhed som vi har ventet på længe, nemlig at regeringen forlænger afgiftsfritagelsen for elbiler frem til 2015. Nu kan der investeres i infrastruktur til elbiler i forventning om, at disse vil blive fremmet, i hvert fald de næste 5 år. Regeringen mangler så stadig at tage stilling til de såkaldte plug-in hybridbiler – dem der kan oplades, men som har en benzin- eller dieselmotor, der kan slås til, når batteriet er afladt.
Roadpricing - hvor man betaler for at køre i sin bil, og betaler mere for at køre i byerne og i myldretiden - er fortsat udsat på ubestemt tid. Dermed kan det ikke bidrage til at bremse de stigende CO2-udledninger frem til 2020. Det er derfor nødvendigt at se på et midlertidigt system. Det Økologiske Råd har peget på en simpel kørselsafgift differentieret efter bilens CO2 udledning og opkrævet på grundlag af aflæsning af kilometertæller.  Det har regeringen hidtil ikke været villig til at se på – og den har heller ingen andre ideer, som kunne virke på kortere sigt på transportområdet.

Regeringen vil i udmøntningen af infrastukturfonden ”prioritere et markant løft af den kollektive transport, så det meste af fremtidens vækst i transporten løftes af den kollektive transport”. De gode løfter  har regeringen udtalt tidligere. Men samtidig har tidligere transportminister Lars Barfoed flere gange i 2009 sagt, at nu var det bilernes og vejenes tur, efter at den kollektive transport havde fået så meget i det brede trafikforlig fra januar 2009. Sagen er at der i trafikforliget, først og fremmest blev givet penge til at genoprette den forsømte vedligeholdelse af signalsystemer og skinner. Når det gjaldt fremadrettede udvidelser af infrastrukturen fik vejene mindst ligeså meget som den kollektive trafik i forliget.

Regeringen siger, at Danmark skal være blandt de 3 lande i verden, som hæver sin andel af vedvarende energi mest frem til 2020.  Regeringen har dog ikke præciseret hvad der menes hermed.. Danmark skal som led i EU's klima- og energipakke hæve sin VE-andel fra de nuværende 15 til 30% i 2020. Om dette i sig selv vil opfylde regeringens nye løfte er uklart. Det kommer an på, om man regner i relativ eller absolut fremgang. Det er heller ikke så interessant, om vi kommer blandt de 3 bedste. Men Danmark kunne uden problemer hæve sit mål til f.eks. 35%, da vi næsten vil nå de 30% med de virkemidler, som allerede er sat i værk.

I forhold til natur lover det nye regeringsgrundlag etablering af mindst 100.000 ha ny natur inden år 2020 – hvor der i ”Grøn vækst”-aftalen står ”op til 75.000 ha i 2015”. Men i Grøn Vækst medtog man en række gamle løfter om bl.a. etablering af bræmmer og Natura 2000 områder, så der i virkeligheden ikke var tale om nye løfter. Det må man frygte også gælder for det nye løfte. Desuden vil disse tiltag ikke være tilstrækkelige til at kompensere for den oppløjning af de tidligere brakarealer, som er sket i 2008-09. Endelig vil liberaliseringen af landbrugsloven sandsynligvis medvirke til forringelse af naturen – og det vil ske på ganske kort sigt.

Vi venter stadig på regeringens udspil om forhøjelse af pesticidafgifterne, hvor Grøn Vækst aftalen fra sidste sommer lovede et forslag i efteråret 2009. Desværre har regeringen – også i dagens udspil - koblet det sammen med et nyt system, hvor de mest miljø- og sundhedsskadelige pesticider skal beskattes hårdest. Dette kan være kompliceret at gennemføre, så man kan frygte, at det vil blive en undskyldning for heller ikke at gennemføre forhøjelsen. Der er brug for her og nu at forhøje den eksisterende pesticidafgift – for at dæmme op imod, at landbruget stik imod regeringens løfter har sat deres pesticidforbrug kraftigt i vejret de senere år.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger
Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small