Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gode grønne elementer i åbningstale – vi ser frem til konkretisering

Det Økologiske Råd glæder os over de grønne elementer i åbningstalen og ser frem til en konkretisering af dem.

I statsministerens åbningstale fylder skabelse af nye arbejdspladser naturligt nok meget. Vi noterer med glæde, at statsministeren fremhæver, at Danmark skal være et af de mest ambitiøse lande i verden på energiområdet – og at dette giver flere arbejdspladser. Dog savner vi noget mere konkret, f.eks. om hvordan man vil få gang i energirenovering af vores eksisterende bygninger. Her går regeringen den gale vej ved at foreslå energirenoveringspuljen, som blev aftalt i sidste års finanslovsaftale, sløjfet – og vi mangler et bud på hvad man vil sætte i stedet. Vi savner også omtale af den kommende klimalov, der skal sikre, at også transport og landbrug bidrager til reduktion af klimagasudslip.

 

”Vi glæder os over de grønne elementer i åbningstalen og ser frem til en konkretisering, bl.a. i den kommende finanslov og i grønne omlægninger af energiafgifter og registreringsafgiften på biler”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

 

Vi glæder os også over tilsagnet om at fortsætte den aktive linie for at beskytte vores drikkevand og natur, som er lagt med omlægning og forhøjelse af pesticidafgifterne og af bøder for overtrædelser af sprøjtebestemmelser.

 

Vi glæder os over tilsagnet om, at der skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter – dvs. at tiden med skattestop og fastlåsning af skattestrukturen er slut. Og dette kan sagtens forenes med at holde det generelle niveau for skatter og afgifter i ro. Vi ser frem til, at der sker omlægninger af f.eks. energiafgifter og registreringsafgift på biler, så afgifterne fremmer energibesparelser og en højere andel af vedvarende energi samt salg af biler med det lavest mulige CO2-udslip – og vi bidrager gerne med konstruktive forslag hertil. Vi opfordrer også til, at hvis regeringen vil afskaffe sukker- og fedtafgifterne, bør disse erstattes af kloge miljøskatter – og ikke af højere indkomstskat.

 

Endelig udtrykker statsministeren, at uddannelse er vejen til at drive vores samfund videre. Også her er det vigtigt, at der lægges vægt på det grønne i en satsning på uddannelse. Der er planer om en jobrotations-ordning i den kommende finanslov – hvor folk i job kommer på efteruddannelse, og ledige tages ind for at fylde hullerne ud. Her er et stort behov for at styrke kvalifikationerne i forhold til den grønne omstilling. F.eks. inden for bygge- og anlægsbranchen er der et stort behov for opkvalificering inden for lavenergibyggeri og energirigtig renovering af bygninger.

 

Yderligere oplysninger Christian Ege, tlf. 33181933 / 28580698


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small