Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Gør konkurrenceevne-pakken grønnere

Det Økologiske Råd giver en række råd til at gøre den kommende konkurrenceevne-pakke mere grøn, så den kan medvirke til den grønne omstilling.

En grønnere konkurrenceevnepakke

Til regeringen – skatteministeren-, erhvervs- & vækstministeren, finansministeren, klima-, energi- & bygningsministeren, miljøministeren samt økonomi- og indenrigsministeren
samt de politiske ordførere, skatte- og klima/energi-ordførerne.

I forlængelse af vores (vedlagte) brev fra 15.2. og i lyset af de konturer af konkurrenceevnepakken, som er fremlagt i medierne på dette tidspunkt, vil vi gerne komme med en sidste øjebliks opfordring til at gøre pakken mere grøn, så den kan medvirke til den grønne omstilling, som regeringen jo arbejder for.

Vi ser med tilfredshed på, at regeringen – ud fra det foreliggende – vil opprioritere energirenovering af såvel parcelhuse som etageboliger. Der er ikke fremkommet oplysninger om eventuelle sænkninger af hverken energi- og NOx-afgift. Det glæder os, hvis disse planer er droppet, da sådanne sænkninger vil have betydelige negative miljø- og klimaeffekter. De øvrige elementer, som nævnes – sænkning af selskabsskat og lempelse for hotel- og restaurationsområdet – vil ikke have samme negative miljøeffekt.

Vi vil gerne her på falderebet komme med følgende opfordringer:

  • En genindførelse af en bolig-job ordning bør være mere grøn end VK-regeringens ordning. Den bør især fremme energirenovering af boliger og sikre, at denne energirenovering er langsigtet, dvs. man bør kun støtte tiltag, hvor man renoverer optimalt – man behøver ikke renovere hele huset på én gang, men de elementer som renoveres skal renoveres til lavenergistandard
  • Lejerne må ikke overses som under VK-regeringen – og her er det ikke nok at pålægge lejerne at renovere for deres egne penge, i form af Landsbyggefonden, hvor der blot bliver tale om omprioritering af renoveringer, som alligevel ville blive foretaget. Lejerne skal have lige så gode tilskudsmuligheder som ejerne
  • Hotel- og restaurationsområdet: uanset om der bliver tale om momssænkning eller en fradragsordning bør den gøres betinget af en grøn aftale. Mange hoteller er i meget dårlig energimæssig forfatning. De bør kun kunne udnytte de nye tilskuds- eller fradragsmuligheder, hvis de enten lever op til en bestemt energistandard eller indgår en aftale om inden for en bestemt frist at leve op til denne standard. Dette kan ske ved, at de have enten Svanemærke eller Den Grønne Nøgle, samtidig med at bygningen lever op til en bestemt energiklasse, f.eks. mindst klasse C. Såfremt regeringen ikke føler sig klædt på til at formulere disse krav nu, kan man blot i aftalen skrive, at ordningen betinges af, at hoteller og restauranter lever op til energikrav, som vil blive fastsat inden for x antal måneder.
  • Såfremt regeringen stadig har planer om at lette erhvervene for energi- og NOx-afgifter, er det meget vigtigt at dette ikke sker i form af generel sænkning af satser, men i form af en intelligent tilbageførselsmodel af provenuer, svarende til den svenske NOx-afgift eller den danske ordning for CO2-afgiften, som blev indført under Nyrup-regeringen.

Venlig hilsen

Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis