Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gør konkurrenceevne-pakken grønnere

Det Økologiske Råd giver en række råd til at gøre den kommende konkurrenceevne-pakke mere grøn, så den kan medvirke til den grønne omstilling.

En grønnere konkurrenceevnepakke

Til regeringen – skatteministeren-, erhvervs- & vækstministeren, finansministeren, klima-, energi- & bygningsministeren, miljøministeren samt økonomi- og indenrigsministeren
samt de politiske ordførere, skatte- og klima/energi-ordførerne.

I forlængelse af vores (vedlagte) brev fra 15.2. og i lyset af de konturer af konkurrenceevnepakken, som er fremlagt i medierne på dette tidspunkt, vil vi gerne komme med en sidste øjebliks opfordring til at gøre pakken mere grøn, så den kan medvirke til den grønne omstilling, som regeringen jo arbejder for.

Vi ser med tilfredshed på, at regeringen – ud fra det foreliggende – vil opprioritere energirenovering af såvel parcelhuse som etageboliger. Der er ikke fremkommet oplysninger om eventuelle sænkninger af hverken energi- og NOx-afgift. Det glæder os, hvis disse planer er droppet, da sådanne sænkninger vil have betydelige negative miljø- og klimaeffekter. De øvrige elementer, som nævnes – sænkning af selskabsskat og lempelse for hotel- og restaurationsområdet – vil ikke have samme negative miljøeffekt.

Vi vil gerne her på falderebet komme med følgende opfordringer:

  • En genindførelse af en bolig-job ordning bør være mere grøn end VK-regeringens ordning. Den bør især fremme energirenovering af boliger og sikre, at denne energirenovering er langsigtet, dvs. man bør kun støtte tiltag, hvor man renoverer optimalt – man behøver ikke renovere hele huset på én gang, men de elementer som renoveres skal renoveres til lavenergistandard
  • Lejerne må ikke overses som under VK-regeringen – og her er det ikke nok at pålægge lejerne at renovere for deres egne penge, i form af Landsbyggefonden, hvor der blot bliver tale om omprioritering af renoveringer, som alligevel ville blive foretaget. Lejerne skal have lige så gode tilskudsmuligheder som ejerne
  • Hotel- og restaurationsområdet: uanset om der bliver tale om momssænkning eller en fradragsordning bør den gøres betinget af en grøn aftale. Mange hoteller er i meget dårlig energimæssig forfatning. De bør kun kunne udnytte de nye tilskuds- eller fradragsmuligheder, hvis de enten lever op til en bestemt energistandard eller indgår en aftale om inden for en bestemt frist at leve op til denne standard. Dette kan ske ved, at de have enten Svanemærke eller Den Grønne Nøgle, samtidig med at bygningen lever op til en bestemt energiklasse, f.eks. mindst klasse C. Såfremt regeringen ikke føler sig klædt på til at formulere disse krav nu, kan man blot i aftalen skrive, at ordningen betinges af, at hoteller og restauranter lever op til energikrav, som vil blive fastsat inden for x antal måneder.
  • Såfremt regeringen stadig har planer om at lette erhvervene for energi- og NOx-afgifter, er det meget vigtigt at dette ikke sker i form af generel sænkning af satser, men i form af en intelligent tilbageførselsmodel af provenuer, svarende til den svenske NOx-afgift eller den danske ordning for CO2-afgiften, som blev indført under Nyrup-regeringen.

Venlig hilsen

Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small