Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Hvor bliver regeringens bæredygtighedsstrategi af?

earth hands Det Økologiske Råd, Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace, Folkekirkens Nødhjælp og Verdensnaturfonden WWF efterlyser den lovede bæredygtighedsstrategi fra regeringen.

Bragt som kronik i Information d. 12. juli:

Hvor bliver regeringens bæredygtighedsstrategi af?

Det er et år siden FNs Rio-konference. Danmark kan blive rollemodel, men der er voldsomt behov for, at regeringen leverer det, den har lovet.

Af Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, Mattias Söderberg, klimarådgiver, Folkekirkens Nødhjælp, John Nordbo, Miljø- og klimachef, WWF Danmark, Jan Søndergaard, politisk rådgiver, Greenpeace og Helle Munk Ravnborg, Mellemfolkeligt Samvirke

Det er et år siden alverdens statsledere var i Rio til FN-konference om miljø og udvikling. Det gik ikke særlig godt. De mål, der blev opstillet ved den første Rio-konference i 1992 var ikke nået, og slutdokumentet på 2012-konferencen, kaldet Rio+20 fordi der var gået 20 år, var næsten uden konkrete forpligtelser og initiativer til fremme af en mere bæredygtig udvikling.

Fokus er nu på udvikling af nye mål for bæredygtighed. Men de internationale fiaskoer betyder, at der er mere og mere fokus på, hvad enkeltorganisationer, firmaer og enkelte lande kan gøre. Det kan godt være, at det enkelte firma og det enkelte lille land, som for eksempel Danmark, spiller en beskeden rolle i den store sammenhæng. Men Danmark har forudsætninger for at blive en rollemodel.

Derfor lød der for et år siden appeller om, at landene - og ikke mindst Danmark og EU - ville komme med konkrete tiltag, der kunne fylde op i de huller som Rio-aftalen efterlader. Der var behov for en dansk plan for opfølgningen. En plan som inddrager myndigheder, erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer.

Kravet om en sammenhængende plan var i overensstemmelse med regeringens egne ønsker og regeringsgrundlaget.

Skiftende danske regeringer har været i stand til at formulere et billede af, at Danmark er et miljø- og klimamæssigt foregangsland. Men det er desværre en sandhed, som må tages med meget store modifikationer.

Danmark har gennem mange år gjort en stor indsats for at øge produktionen af vedvarende energi, og den seneste energiaftale er også ambitiøs set med europæiske og globale øjne. Det er imidlertid vigtigt at se på udgangspunktet. I 2009 offentliggjorde WWF rapporten ”Dansk forbrug, global forurening”. Den henviste til, at Danmark ifølge Kyoto-protokollen hører til blandt verdens mest CO2-udledende lande i forhold til indbyggertallet.

Hvis alle indbyggere i verden udledte lige så meget CO2 som danskerne, ville den samlede udledning være på 63 milliarder tons om året. Langt over de 14,5 mia. tons om året, som FN’s klimapanel anbefaler. Hvis verden følger Danmarks mønster, vil resultatet være global katastrofe.

Og den danske virkelighed er endnu værre end tallene antyder. Sagen er jo, at vi gennem den sidste generation har flyttet industriproduktionen ud af Danmark, så de varer, vi i dag forbruger, især skaber CO2-udledninger andre steder, og ikke mindst i Kina. Importen af varer øger, det man kalder vores økologisk fodaftryk med næsten 50 %. Og regner man importen med i tallene, er vores fodaftryk ikke blevet mindre. Det er tværtimod fortsat sigende.

Den danske virkelighed er også, at importen af sojabønner, især til fodring af svin, beslaglægger arealer i Sydamerika på størrelse med Sjælland. Det er blandt andet behovet for husdyrfoder, der fører til skovrydning, og Danmark har med sit store forbrug af arealer udenfor Danmark et stort medansvar. Rydning af skov fører til 17 procent af de globale drivhusgasudledninger og fører til et voldsomt tab af biologisk mangfoldighed. 

Tilbage til kravet om en bæredygtighedsstrategi som led i en dansk helhedsplan. I regeringsgrundlaget fra 2011 står der, at ”regeringen vil udarbejde en ny og forpligtende bæredygtighedsstrategi med faste mål, tidsgrænser og tilhørende indikatorer og overvågning”.

Sproget er klart, og der er taget højde for de svagheder tidligere bæredygtighedsstrategier var præget af. De var fyldt med pæne ord, men også uforpligtende. Nu skal der sættes mål, og målene skal opfyldes indenfor bestemte tidsgrænser.

Problemet er, at et år efter Rio+20-konferencen og næsten to år efter offentliggørelsen af regeringsgrundlaget har vi stadig ingen bæredygtighedsstrategi.

Enhedslisten foreslog en bæredygtighedskommission, men det ønskede regeringen ikke. Modviljen mod en kommission er forståelig, hvis reelle forpligtende udspil er lige på trapperne. Men er der det?

I talen om fremtidens miljø og klima understreger både klimaminister Martin Lidegaard og miljøministrene Ida Auken og nu Pia Olsen-Dyhr, at vi har at gøre med en hastesag. Det her kan ikke vente.  

Set udefra bekræfter det manglende tempo, at regeringens ”tunge ministre” beskæftiger sig med økonomisk brandslukning og skubber de langsigtede hensyn af vejen, mens fagministrene, der behandler de ”tunge temaer”: miljøet, fremtidens klima og den globale fattigdom, har det svært.

Selv om regeringsgrundlaget netop fastslår at en reel dansk omstilling til bæredygtighed vil give Danmark beskæftigelse og store internationale økonomiske og konkurrencemæssige fordele.

Som repræsentanter for de danske miljø- og udviklingsorganisationer er vi ikke blinde for at regeringen har taget en række vigtige initiativer og beslutninger:

Det var et vigtigt skridt at opstille en målsætning om 40 pct. reduktion af klimagasser i 2020. Og det har internationalt også været meget vigtigt at kunne sende et signal om, at faldet i udviklingsbistand er standset, selv om der ser ud til at være lange udsigter til en stigning. Der er også lavet en række fornuftige grønne omstillingspuljer, men der mangler netop den overordnede strategi, som kunne sikre at indsatserne i højere grad blev målrettede.

Og selv om vi har ambitiøse mål om reduktion af udslip af klimagasser, mangler vi endnu en samlet klimaplan, og den lovede ressourcestrategi, der skal sikre bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Regeringen har også taget beslutninger, der peger den gale vej. Efter tidligere fornuftige grønne skatteomlægninger er det på det seneste gået den forkerte vej i vækstplanen. Og der er heller ikke i Danmark sket meget positivt med løftet om medfinansiering af de kæmpemæssige udgifter, som klimaændringer ikke mindst påfører de allerfattigste lande. De har ikke de ressourcer, som for eksempel Tyskland har kunnet sætte ind under juni måneds europæiske oversvømmelseskatastrofe.

Det store internationale forhandlingstema det næste halvandet år, bliver opstillingen af nye udviklingsmål og bæredygtighedsmål for verden. I FN-terminologien er det to forskellige processer, men blandt andet EU står, heldigvis, stejlt på, at de to processer bør forenes til en, så verden i fællesskab kan formulere fælles bæredygtige mål, der respekterer at vi kun har én planet. Danske ministre er meget aktive i processen både i EU og i FN.

Men tænk hvor det kunne styrke både Danmark og processen, hvis Danmark tidligt i dette forløb kunne lægge en konkret og samlet troværdig model frem:

Det skal være en model, der demonstrerer at Danmark lever op til sit eget ansvar som et rigt og stærkt klima- og miljøbelastende land under omstilling. Målet må være at vi holder os indenfor vores retfærdige globale fodaftryk i respekt for planetens tålegrænser.

Det skal være en model, der demonstrerer dansk vilje til globalt ansvar for medløsning af problemerne i lande, der er langt dårligere stillet.

Danmark har muligheder som få andre lande. Fordi krisen har ramt mindre hårdt her end mange andre steder, og fordi Danmark teknologisk og med hensyn til politiske rammebetingelser har færre vanskeligheder i omstillingsprocessen end de fleste andre lande.

Men det haster.

default Download kronik >> (86 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small