Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gode grønne elementer i åbningstalen

HTS lille Det Økologiske Råd glæder sig over gode grønne elementer i åbningstalen, men ser samtidig vigtige mangler.

Pressemeddelelse:

1. oktober 2013

Gode grønne elementer i åbningstalen

I Det Økologiske Råd glæder vi os over, at grøn politik omtales relativt fyldigt i Statsministerens åbningstale, både det flotte initiativ med Togfonden og den kommende ressourcestrategi. Fremover skal vores madaffald i stedet kommes i biogasanlæg – hvorved resten kan føres tilbage til landbrugsjorden og være med til at sikre dennes frugtbarhed. Og samtidig kan en stor del af vores lastbiler og busser komme til at køre på biogas i stedet for diesel.

”Vi glæder os over, at regeringen starter et opgør med den mangeårige danske tradition med at brænde en meget stor del af vores affald frem for at genanvende det”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Derimod sagde statsministeren ikke noget om, hvordan regeringen vil følge op på betænkningen fra Trængselskommissionen, som udkom i sidste uge. Hvis der ikke gøres noget, vil trængslen i Hovedstadsområdet blive fordoblet inden år 2025.

”Vi savner en melding fra statsministeren om at sætte effektivt ind over for den stigende trængsel i Hovedstadsområdet. Desværre har regeringen allerede afvist det mest effektive middel til at bekæmpe trængslen, nemlig roadpricing”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Statsministeren behandler også Grønlands planer om øget mineraludvinding og omtaler den fælles rapport om uranudvinding, som er tæt på at blive offentliggjort – og nævner, at uraneksport er et sikkerhedspolitisk spørgsmål og at Danmark og Grønland ikke ser ens på de retlige rammer herfor.

”Vi glæder os over, at Danmark fastholder sin skepsis over uranudvinding. Landsstyrets rapport, som udkom for nylig er helt utilstrækkelig – den skøjter henover miljøproblemerne ved uranudvinding, uden at bruge den viden vi har om tilsvarende uranminer i andre dele af verden, hvor det har givet kolossale miljøproblemer”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, og fortsætter: ”Vi håber at den kommende fælles rapport går mere i dybden med dette”.

I lovprogrammet nævnes, at opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens betænkning kan medføre nye lovinitiativer. ”Vi savner en tilkendegivelse af, at regeringen er villig til at finde finansiering af de vigtige initiativer, som skal gennemføres i forlængelse af Natur- og Landbrugskommissionens betænkning. Vi har ikke fantasi til at forestille os, at det kan gøres, uden at regeringen er villig til at overflytte noget af den hektarstøtte, som i dag gives til landbruget, så den i stedet skal støtte målrettede initiativer til at reducere landbrugets klima- og miljøproblemer”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

I lovprogrammet mangler forslag til lov om stramning af miljøzoneloven, som blev lovet i regeringsgrundlaget. Danmark har siden 2010 overtrådt EU's grænseværdi for luftforurening med kvælstofdioxid i København – og trods bedre EU-regler om biludstødning er der ingen udsigt til, at vi kommer til at overholde EU's grænseværdi, heller ikke i 2015.

”Det er helt nødvendigt, at loven om miljøzoner skærpes, så vi kan overholde EU's grænseværdier og sænke antallet af mennesker, som i dag dør for tidligt eller bliver syge af luftforurening i de store byer”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, tlf. 33181933 / 28580698

default Download pressemeddelelsen >> (183 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small