Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ikke plads til materiel vækst i de rige lande

Vækst Korte statements fra Det Økologiske Råd om vækst: man skal skelne mellem økonomisk og materiel vækst, og skelne mellem rige lande og udviklingslande.

Der er ofte en meget unuanceret diskussion om hvorvidt vækst er godt eller skidt. Nedenfor prøver vi i kort form – som svar på fire spørgsmål - at skitsere, hvad vækst er og hvorvidt det kan forenes med bæredygtig udvikling.

Hvad forstår du ved vækst?

Vi skelner mellem økonomisk vækst og materiel vækst. Man kan have økonomisk vækst uden at have materiel vækst. F.eks. vil overgang fra konventionelle til økologiske fødevarer alt andet lige være udtryk for økonomisk vækst, da der er lagt mere arbejdskraft i at producere de økologiske. Tilsvarende med overgang fra kulkraft til vedvarende energi. Endelig taler vi om kvalitativ vækst – vækst i velfærd og livskvalitet, som ikke forudsætter økonomisk eller materiel vækst.

Kan vækst være problematisk – og i så fald hvordan?
Materiel vækst er i høj grad problematisk – i den rige del af verden. Ulandene har ret til både økonomisk og materiel vækst, og det kan vanskeligt ske uden negative miljøeffekter, f.eks. højere udledning af klimagasser. Derfor er de rige lande nødt til at sænke sine udledninger drastisk. Det samme gælder ift. forbrug af naturlige ressourcer – metaller, fosfor m.v. Det kræver en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne bruges igen og igen.

Bør vi sige nej til vækst – og i så fald hvordan?
Vi skal drastisk sænke de rige landes klima- og miljøskadelige udledninger. F.eks. skal klodens samlede udslip af klimagasser mindst halveres frem mod 2050 – samtidig med at ulandenes udslip nødvendigvis må stige. Derfor skal de rige landes udslip reduceres med 90-95% inden 2050. Meget kan opnås via smartere teknologi. Men intet tyder på, at vi kan nå målene og samtidig have materiel vækst i de rige lande. Det kan f.eks. ikke nytte, at man med teknologi halverer elforbrug i fjernsyn, hvis hver husstand samtidig går fra 1 til 3 fjernsyn – som vi har set en tendens til de seneste årtier. Derimod kan vi muligvis godt have økonomisk vækst, jfr. svar på spørgsmål 1 - og vi skal helt sikkert have en kvalitativ vækst.

Hvad er vigtigst i arbejdet med bæredygtig omstilling?
At vi udvikler brugbare alternativer til klima- og miljøskadelige produkter og adfærd, samtidig med at vi indretter samfundsøkonomien, så den stimulerer til at vælge de mindst belastende alternativer. Det betyder, at brug af ressourcer, herunder fossil energi, skal betale for sine miljøomkostninger – det kræver i praksis grønne skatteomlægninger – mindre skat på arbejde og mere på brug af ressourcer - med de nødvendige sociale kompensationer. Desuden skal der ske en gradvis indkomstudjævning både inden for nationerne og globalt set. Der er således stadig mange mennesker, som ikke får dækket basale materielle behov. Det er ikke muligt at opfylde disse behov og samtidig undgå materiel vækst, som ville skade miljø og klima – medmindre forskellene mellem rig og fattig mindskes.

Christian Ege, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small