Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Vi savner realistiske virkemidler

earth hands Det Økologiske Råd er med på en fælles udtalelse fra NGO’erne (WWF, DN og Friluftsrådet) til debatoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab.

Pressemeddelelse:

Kommentarer til kapitlet om ”Den økonomiske vækst og miljøet”:

Vi glæder os over, at formandsskabet klart slutter op om to-graders målet i klimapolitikken og tilkendegiver, at det kræver en hurtig opstramning af den globale klimapolitik – idet der kan være væsentlige velfærdstab forbundet med at udskyde handlingen. Vi glæder os også over, at formandskabet erkender, at vi er nødt til at forebygge faren for klimakatastrofer.

Vi savner realistiske virkemidler
Formandsskabet foreslår brug af afgifter eller omsættelige kvoter på globalt plan som løsning på udfordringerne, selvom det er åbenlyst, at dette ikke er realistisk løsning, hvis vi skal nå to-graders-målsætningen inden for en overskuelig tid. Heller ikke inden for EU er det muligt at vedtage energi- eller CO2-afgifter, som er tilstrækkeligt høje til at virke, idet EU's CO2-kvoteregulering lider under alt for lav kvotepris, fordi man har sendt for mange kvoter på markedet. Vi savner derfor, at formandsskabet peger på andre virkemidler, som er realistiske at anvende i dag og i de nærmeste år.

Det er positivt, at formandskabet erkender, at BNP er en mangelfuld indikator ift. såvel velfærd som miljø, samt erkender problemerne ved at styre efter vækst i BNP, men igen mangler der forslag til, hvad man så kan gøre. Der nævnes indikatoren ”ægte opsparing”, men denne giver også et skævt billede, fordi den bygger på, at man kan modregne miljø- og klimaforringelser i stigning i ”human kapital”, men en opgørelse der tillader nedslidning af miljø og klima, blot fordi f.eks. uddannelsesniveauet stiger, bidrager ikke til at løse problemerne.

Formandsskabet konstaterer desuden, at den samlede danske produktion siden 1990 er steget med 40 %, mens der kun har været svag stigning i det samlede fysiske materialeforbrug. Men man glemmer, at en stor del af materialeforbruget nu sker i form af import, fordi produktionen er lagt ud i østen. Desuden er det ikke nok kun at undgå en stigning i materialeforbruget – det skal tvært imod falde i de rige lande, fordi det nødvendigvis kommer til at stige i ulande og vækstøkonomier i de kommende årtier. 

Underspiller ressourceproblemet
Formandsskabet har i det hele taget tendens til at underspille ressourceproblemet ved at sige, at når en ressource bliver knap stiger prisen og så falder forbruget. Et eksempel er fosfor-ressourcen, som er helt essentielt for landbrugsproduktionen. Det refereres, at der med det nuværende forbrug er fosfat til yderligere 369 år. Hvis forbruget stiger med 2,5 % om året i 50 år, er der kun fosfat til 128 år fra nu. Men der mangler oplysningen om, at forbruget de seneste 20 år er steget mere end dette – nemlig med 2,9 % om året.

Der er i det hele taget intet, som tyder på, at bæredygtig anvendelse af naturressourcer kan opnås uden politiske indgreb, og vi savner derfor forslag til sådanne i formandsskabets debatoplæg.

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, tlf. 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis