Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Klar forskel på rød og blå bloks klima- og miljøpolitik

 
Det Økologiske Råd, Greenpeace og Verdens Skove har analyseret klima-, miljø- og naturpolitikken i den forløbne valgperiode. Resultatet viser klar forskel mellem de to blokke - hvor rød blok har ført den mest grønne politik.

Rød blok har i den forløbne valgperiode ført en klart grønnere politik end blå blok, viser en analyse af klima- og miljøpolitikken, som Det Økologiske Råd, Verdens Skove og Greenpeace står bag. De tre grønne organisationer ser dog samtidig store muligheder for at føre en grønnere politik end den nuværende regerings – også uden at det vil skade beskæftigelsen. For eksempel har man forsømt at gå videre med grønne skatteomlægninger.

”Regeringen kunne klart have ført en grønnere politik, frem for som det er sket i vækstplanerne at sænke og fjerne grønne afgifter. Men de borgerlige partier har på centrale punkter foreslået væsentlige tilbageskridt”, siger sekretariatsleder hos Det Økologiske Råd, Christian Ege

”På klimapolitikken er der tydelig forskel mellem blokkene, der tidligere var enige om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer inden 2050. Nu sætter Venstre spørgsmålstegn herved, Dansk Folkeparti vil sænke klimaambitionerne, og Liberal Alliance anerkender end ikke klimaforandringer som menneskeskabte. Det ser ud til de borgerlige er parat til at opgive Danmarks rolle som foregangsland for grønne omstilling”, udtaler Tarjei Haaland, klimamedarbejder i Greenpeace.

Da regeringen hævede Danmarks klimamålsætning i 2020 fra 30 til 40 procent hjemlig reduktion, ville Venstre, DF og LA ikke være med. Derimod indgik de konservative i 2014 forlig med regeringen, SF og Enhedslisten om klimaloven og tilsluttede sig 40 procentsmålet. Venstre vil også fjerne en række delmål, som ellers skal sikre, at vi indfrier målsætningen om 100 procent vedvarende energi i 2050.

Tydelig forskel for landbrug, miljø og natur
Der er også forskel mellem blokkene i forhold til landbrug, vandmiljø og natur. VK-regeringen lavede ellers i 2009 ”Grøn Vækst”-planen, hvor landbrugets kvælstofudledninger skulle reduceres med 9.000 tons. Den nuværende regering arbejdede videre med og udmøntede planen i lokale vandplanforslag.

Og da Natur- og Landbrugskommissionens (NLK) rapport kom i 2013, var der betydelig konsensus blandt Folketingets partier om dens anbefalinger. Siden har de borgerlige partier undsagt både deres egen gamle Grøn Vækst plan og NLK-anbefalingerne.

EU’s vandrammedirektiv kræver ”god økologisk” vandkvalitet inden 2015 – med mulighed for udsættelse op til 12 år.

I november 2014 fremlagde VKO en pakke på 16 forslag. De vil bl.a. øge den tilladte mængde kvælstofgødning så meget, at det i følge Miljøstyrelsen vi øge kvælstofudledningen med 10.000 tons - mere end den planlagte kvælstofreduktion, som VK-regeringens gamle Grøn Vækst skulle give. Desudenvil VKO tillade flere svin per hektar og fjerne krav om efterafgrøder og randzoner,

”VKO-forslagene vil sætte udviklingen i miljøregulering af landbruget mange år tilbage i tiden”, siger Christian Ege.

Regeringen holder fast i reduktionsmålet for ammoniak i EU's luftforurenings-direktiv. Danmark skal reducere mere end de øvrige lande, fordi ammoniakforureningen er værre som følge af vores mange husdyr. De borgerlige partier vil sænke kravet til ammoniakreduktion til det gennemsnitlige i EU. Det ville forringe biodiversiteten i Danmark.

”Valget handler også om at forsvare natur og biodiversitet”, udtaler Jan Ole Haagensen, sekretariatsleder i Verdens Skove.

”De borgerlige vil tilbagerulle den grønne politik – på nogle felter undsiger de endda, hvad de selv stod for sidst i 00’erne, mens de var i regering”, siger Christian Ege.

Kollektiv trafik eller flere motorveje

På transportområdet er der afsat en milliard kr/år til bedre kollektiv trafik og lavere takster - i et forlig i 2012 mellem regeringen, EL og DF. Samme kreds oprettede i 2013 Togfonden med skærpet beskatning af olieselskaber i Nordsøen. Herved opnås 27 mia. kr. til yderligere elektrificering af jernbanerne samt til timeplanen mellem de store byer. Venstre har sagt, at den kollektive trafik har fået nok, og at det fremover er motorvejenes tur. De arbejder for en ny stor ”Hærvejs-motorvej” og anerkender ikke behovet for reduktioner af drivhusgasser fra landbrug og transport. Lars Løkke har udtalt, at regeringens forslag herom ”er ødelæggende for dansk landbrug, gør det dyrere at være dansker og hæmmer mobiliteten”.

For mere information:

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, tlf. 3318 1933 eller mobil 2858 0698

Tarjei Haaland, klimamedarbejder, Greenpeace, tlf. 28109053

Jan Ole Haagensen, sekretariatsleder, Verdens Skove, tlf. 20638957

Læs mere i analyse fra Det Økologiske Råd, Greenpeace og Verdens Skove >>


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis