Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Stem grønt ved valget!

Valget handler også om, hvordan Danmark yder sit bidrag til at bevare verden for de kommende generationer, så alle i fremtiden kan leve et anstændigt liv, uden at der drives rovdrift på jordens ressourcer. 

I dag udleder hver dansker ca. 11 ton CO2 årligt – eller 18 ton, hvis vi medregner det, der går til at producere de varer, vi importerer. Men hvis det globale klimaregnskab skal gå op, er der kun plads til, at en verdensborger i gennemsnit udleder 1-2 ton. Samtidig er det os i de rige lande, der har de bedste forudsætninger for at spare på energien, samt at opbygge en energiforsyning baseret på vedvarende energi.

Danmark spiller en unik rolle som et laboratorium for grønne løsninger. Masser af delegationer fra bl.a. Asien kommer hertil for at lære, hvordan man kan forene bæredygtighed og velfærd. 60-70.000 er beskæftiget inden for grønne teknologier – især energi og vand – og vi eksporterer for over 100 mia. kr. grøn teknologi hvert år. Men, som det fremgår af tallene, har vi langtfra nået bæredygtighed endnu, og vi kan ikke hvile på laurbærrene, da vi risikerer at blive overhalet af andre lande. Og det er kun i kraft af vores status som foregangsland, at de andres landes opmærksomhed er rettet mod Danmark.

Derfor er det vigtigt, at fastholde det nuværende mål om 40 procent reduktion af klimagasudslippet i 2020. Målet er støttet af partierne i rød blok samt de konservative, mens resten af blå blok vil slække på målsætningen. Det er også vigtigt at se udover 2020. Hidtil har transporten trukket frinummer i forhold til at levere klimagasreduktioner. Vi ved, at bilkørslen skal begrænses, hvis transportens udledninger for alvor skal reduceres. Den første forudsætning for, at det lader sig gøre, er, at der er gode alternativer i form af god kollektiv transport og gode forhold for cykling. Her har den nuværende regering leveret gode resultater sammen med sine støttepartier – og i vidt omfang også med Dansk Folkeparti. Det gælder Togfonden, som vil fremme elektrificering og hurtige tog mellem landsdelene, samt aftalen om ”bedre og billigere kollektiv trafik”. V, K og LA støtter derimod ikke disse aftaler, og Venstre har udtalt, at den kollektive trafik har fået nok – og at ”det nu er motorvejenes tur”.

Der skal også sættes ind for at forbedre landbrugets miljøforhold. Danmark har forpligtet sig til at opfylde både EU's vandrammedirektiv og FN’s biodiversitets-konvention – og her er vi langt fra i mål. Vandmiljøplanerne har bragt os et stykke af vejen, men der skal arbejdes videre efter de anbefalinger, som kom fra Natur- og Landbrugskommissionen i 2013. De understregede, at det er vigtigt at opretholde de nuværende miljøkrav, indtil den nye såkaldt målrettede miljøregulering er klar. Men det har de fire partier i blå blok valgt at se bort fra ved både at foreslå omfattende forringelser af de nuværende regler, og at forringelserne gennemføres inden den nye regulering er klar. Samtidig siger de fire blå partier, at Danmark skal sænke ambitionerne og kun gennemføre EU-reglerne på niveau med de af vores nabolande, som har det ringeste niveau.

Det Økologiske Råd har sammen med Greenpeace og Verdens Skove lavet en analyse af klima- og miljøpolitikken i rød og blå blok. Den viser klart, at rød blok fører en mere klima- og miljøvenlig politik end blå blok – selv om der også er mange punkter, hvor vi som miljøorganisationer ønsker at gå længere end den nuværende regering. Derfor opfordrer Det Økologiske Råd læserne til at stemme på de partier, som støtter den grønne dagsorden.

Christian Ege Jørgensen, Sekretariatsleder Det Økologiske Råd og Tarjei Haaland, klimamedarbejder, Greenpeace.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small