Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vi skal ikke undergrave klimatopmødet i Paris

Hvis Danmark sænker sine klimaambitioner, vil det gøre det sværere at presse på, for at få andre lande til at hæve deres ambitioner, og det sender det helt forkerte signal op til klimatopmødet i Paris.

 

Pressemeddelelse:

Fasthold klimamålene – vi skal ikke undergrave klimatopmødet i Paris

Det vil være det helt forkerte signal at sende op til klimatopmødet i Paris, hvis Danmark nu sænker sine klimaambitioner.
Vi skal presse på for at få andre lande til at hæve deres ambitioner. Det kan vi ikke, hvis vi stopper vores egne bestræbelser på at sænke udledningen af klimagasser.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt udtaler, at Danmark skal sænke sine klimaambitioner fra de 40 pct. reduktion, som den tidligere regering, dens støttepartier samt Det Konservative Folkeparti vedtog sammen i klimaloven.
Ministeren henviser til, at den brede energiaftale fra 2012 ser ud til at lande på 37 pct. reduktion inden for kraft- og varmesektoren, og det finder han fuldt tilstrækkeligt. Dermed giver han et signal om at stoppe alle bestræbelser på
at sænke klimagasudslip fra transport og landbrug, som er uden for Energiaftalen. Men hvis vi skal nå det langsigtede mål om at være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050, er det helt nødvendigt, at også transporten og landbruget bidrager.
Og der er rigtig gode muligheder herfor. Hvis man fortsætter bestræbelserne på at få et bedre vandmiljø, så Danmark kan leve op til EU's vandrammedirektiv, vil dette også sænke landbrugets klimagasudslip. Og på samme måde kan man forene en sænkning af transportens CO2-udslip med en forbedring af bymiljø og sænkning af den stærkt sundhedsskadelige luftforurening.

Håb om et grønt klimaflertal uden om regeringen
Heldigvis ser det ud til, at Det konservative Folkeparti står fast på deres tilslutning til klimaloven og aftalen med den tidligere regering om de 40 pct. reduktion.
Det giver håb om, at der er et grønt klimaflertal uden om den nuværende regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
En fastholdelse af de eksisterende ambitioner vil samtidig fastholde Danmarks førerposition i den grønne omstilling – hvilket også er til gavn for vores store grønne erhvervssektor.

– En sænkning af Danmarks klimaambitioner er et helt forkerte signal at sende op til klimatopmødet i Paris. Danmark er en vigtig rollemodel for andre lande, fordi vi har vist, at vi kan forene en ambitiøs klimapolitik med en sund økonomi.
Det skal vi blive ved med, hvis vi vil have andre lande til at følge trop, siger Christian Ege, Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

For mere information
Christian Ege, Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, tlf. 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small