Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Tilbageslag for klima og miljø

Regeringens forslag til finanslov er et tilbageslag for klima og miljø, der giver virksomhederne mindre tilskyndelse til at beskytte miljø og klima, og som vil svække den grønne omstilling.  

Pressemeddelelse:

29. september 2015 

Tilbageslag for klima og miljø  

Regeringens forslag til finanslov er præget af tilbageskridt og mangel på prioritering af grøn omstilling. Hvis politikerne gennemfører den som foreslået, vil virksomhederne miste tilskyndelse til at beskytte miljø og klima, og det svækker samtidig det folkelige engagement.

Med små skridt var Danmark på vej mod en grøn omstilling. Nu ruller regeringen med sit finanslovforslag for 2016 den udvikling tilbage. Det mener Christian Ege, sekretariatsleder i miljøorganisationen Det Økologiske Råd. 

”Hvis vi vil skabe et bæredygtigt samfund til de næste generationer, skal både staten, befolkningen og erhvervslivet tage arbejdshandskerne på. Men nu sænker regeringen ambitionerne og forringer motivationen til at beskytte klima og miljø” siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Det er bl.a. tilfældet, når regeringen vil fjerne NOx-afgiften på forurening med kvælstofoxider. 

”Den beslutning vil mindske virksomhedernes motivation for at reducere en forurening, som både er skadelig for vores miljø og sundhed. Samtidig er det et felt, hvor danske virksomheder står stærkt med miljøteknologi, som vi nu får sværere at afsætte,” siger Christian Ege og fortsætter: ”I stedet kunne man ændre NOx-afgiften efter svensk model. Det ville både sikre konkurrenceevne og bevare motivationen til at reducere forureningen.” 

Regeringen ønsker også at stoppe afgiftsfritagelsen af elbiler fra nytår uden at have skabt en varig løsning for indplacering af elbiler i de almindelige bilafgifter. 

”Elbiler er fremtidens bil, så det giver ingen mening, at regeringen ikke vil hjælpe danskerne til at vælge den type frem for de forurenende konventionelle biler,” siger Christian Ege. 

Ren benspænd for klimaet
Regeringen har allerede meldt ud, at den vil slække på klimamålet i 2020. Nu følger den op med bl.a. at svække indsatsen for varmepumper ved at fjerne både støtten til demonstrationsanlæg og Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper. Ifølge Christian Ege er det et rent benspænd for grøn omstilling. Varmepumperne kan sikre mere vind i el-systemet. I forvejen svækkes varmepumpernes konkurrencevilkår, fordi biomasse er afgiftsfritaget i modsætning til el.

 Og så vil regeringen skære ned på dansk bidrag til klimafinansiering i ulandene. 

”Klimafinansieringen er afgørende. Den skal motivere ulande til selv at passe på miljø og klima men også bruges til at beskytte dem mod de klimaforandringer, der allerede rammer hårdt i dag. Lars Løkke Rasmussen løber ovenikøbet fra sit eget løfte, fra dengang han sidst var statsminister. Under klimatopmødet i København i 2009 slog han fast, at klimafinansieringen skulle lægges oveni eksisterende ulandsbistand. Nu vil regeringen tværtimod tage penge til klimafinansiering fra verdens fattigste, samtidig med at den skærer i udviklingshjælpen. Hvis andre lande gør det samme, kan det blive til ren gift i forhandlingerne med ulandene om at lave en god aftale på klimatopmødet i Paris til december,” siger Christian Ege. 

Til Det Økologiske Råds store ærgrelse fjerner regeringen også støtte til folkeligt engagement i miljø og klima. Med udgangen af 2016 vil den fjerne støtten til Forbrugerrådet Tænk Kemi, som ellers har erstattet det tidligere Informationscenter for Miljø og Sundhed. Og allerede i 2016 nedlægges den Grønne Ildsjælepuljen.

”Det her ligner alt for meget en tilbagevenden til 2001 med konsekvente nedskæringer på klima og miljø – noget som Anders Fogh Rasmussen syv år senere fortrød i sin berømte tale på Venstres landsmøde i 2008”, siger Christian Ege.

Yderligere oplysninger hos Det Økologiske Råd
Christian Ege, sekretariatsleder – tlf. 33181933 / 28580698 – christian@ecocouncil.dk

 

Uddybning og fakta

Ovennævnte er eksempler på de nedskæringer og tilbageskridt, der ligger i forslaget til finansloven. Men der er langt flere. F.eks. sker der en stor nedskæring af forsknings- og udviklingsmidler på energiområdet – EUDP-midlerne. Man stopper forsøgsordning for elbiler, udvikling af grøn transport-infrastruktur, Videnscenteret for Energibesparelser i Bygninger samt støtte til geotermi-projekter.

NOx = kvælstofoxider er en af de vigtigste faktorer i luftforurening, som skader både miljø og sundhed. NOx-afgiften pålægges kraftvarmeværker og større industrianlæg, men ikke NOx fra køretøjer. Den svenske NOx-afgift er højere end den danske, men den tilbageføres til virksomhederne efter størrelsen af energiproduktionen. Derfor belaster den ikke konkurrenceevnen, men alligevel motiverer den til at sænke NOx-udledningen. 

Udgift ved at afgiftsfritage elbiler: Regeringen har skønnet, at det vil koste 650 mio. kr. i 2016 af forlænge afgiftsfritagelsen af elbiler. Men det er et helt fiktivt beløb. Det reelle ville være at sammenligne med, hvad en elbil skulle betale, hvis den blev indplaceret i det eksisterende afgiftssystem i forhold til, hvor meget CO2 den forårsager. Da den udleder mindre CO2 end en plug-in hybrid bil (se nedenfor), ville den ved en korrekt indplacering kun skulle betale ganske lav afgift.

Plug-in hybrid biler kører på el og kan oplades, men de har samtidig en benzin- eller dieseltank, som de kan slå over på, når batteriet er fladt. BMW I3 Rex er den hidtil bedste plug-in hybrid, idet den har relativt lang batterirækkevidde, mens den kun har en 9 l benzintank. Derfor vil man med denne bil overvejende køre på el.

Store varmepumper: Kan (ligesom små varmepumper) omdanne el til varme, når der er høj produktion af vindkraft. Dermed kan de på linje med udlandsforbindelser være med til at sikre, at der kan være en høj andel vind i elsystemet. Samtidig trækker de varme ud af jorden og leverer 3-5 gange så meget energi i forhold til den el de bruger. Store varmepumper kan f.eks. placeres i fjernvarmesystemer.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small