Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Finansloven – en gyser for klima og miljø

  Finanslovsaftalen indeholder en række alvorlige forringelser i forhold til bl.a. landbrugets forurening og udledningen af kvælstofoxider (NOx) samt en sænket registreringsafgift på de større biler, som vil tilskynde til at købe biler med højere brændstofforbrug. Og så afsættes der ”håndører” til at modvirke den øgede forurening fra landbruget.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd er rystet over finanslovsaftalen. Den indeholder en række alvorlige forringelser for klima og miljø og ingen forbedringer.

Registreringsafgiften sænkes på de større (dyrere) biler – fra 180 til 150%. Det vil give en tilskyndelse til at købe flere og større biler, som alt andet lige vil have højere brændstofforbrug. Det fremgår, at det umiddelbart vil koste statskassen 1,2 mia. kr i 2016, men ”efter tilbageløb og adfærd” kun 350 mio. kr. Det dækker over, at staten henter noget af tabet ind igen bl.a. ved at folk køber flere og dyrere biler samt bruger mere benzin og diesel. Sænkningen af afgiften skal ses i sammenhæng med at afgiften allerede er faldet stærkt siden man sidst lagde den om i 2007. Da faldt det årlige provenu med ca. 10 mia. kr, i takt med EU's skærpede krav til nye bilers brændstofforbrug. Det betyder, at man i dag giver afgiftsrabatter til ca. 90% af de nye biler, som om de var særligt brændstofbesparende.
”Finanslovsaftalen tilskynder ved at sænke registreringsafgiften danskerne til at købe flere og større biler. Man kalkulerer direkte med at få en del af afgiftstabet ind igen i benzin- og dieselafgifter, som følge af at forbruget går i vejret. Det er absolut ikke hvad klimaet har brug for”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.
NOx-afgiften har været med til at sænke udslip af de farlige NOx-gasser, som bl.a. er med til at give øget sygelighed samt forurener havene med kvælstof. Aftalen sænker afgiften til en femtedel af det nuværende. Det vil kraftigt sænke virksomhedernes tilskyndelse til at investere i miljøteknologi til reduktion af NOx-udledningen. Også her angiver man et tab af provenu ”efter tilbageløb og adfærd”. Her kan vi ovenikøbet se, at det umiddelbare provenutab i f.eks. 2017 er beregnet til 960 mio. kr. Men det halveres som følge af bl.a. den forventede øgede forurening. Det fremgår også, at sænkningen senere vil give Danmark problemer til at leve op til vores internationale forpligtelser over for EU og FN. Til den tid skal man så bruge penge på at sænke forureningen yderligere.
”Sænkningen af NOx-afgiften er en mavepuster både til miljøet, folkesundheden og til de danske virksomheder, som lever af at sælge miljøteknologi. Man kunne i stedet have indført en tilbageførselsordning efter svensk model. Det ville have fastholdt tilskyndelsen til at sænke forureningen”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.
Endelig fastslår aftalen en række af de forringelser af landbrugets miljø- og klimaforhold, som ligger i den såkaldte 16-punkts plan. Der afsættes så 75 mio. i 2016 og 150 mio. kr/år i 2017-19 til tiltag, som skal afbøde den øgede forurening som planen vil medføre.
”De afsatte beløb til at afbøde den øgede forurening fra landbruget som følge af 16-punkts planen vil forslå som en skrædder i helvede, medmindre man senere indfører andre virkemidler hertil”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small