"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Luftforurening kræver politisk handling

bragt som minikronik i Erhvervsbladet, d. 23.10 2008

Af: Anne-Mette Wehmüller, akademisk medarbejder
Det Økologiske Råd

Tusindvis af for tidlige dødsfald kunne undgås ved national og global indsats mod luftforurening
Årligt forårsager luftforurening mange hundrede for tidlige dødsfald i Danmark. I Europa forkorter partiklerne middellevetiden med op til et par år de værste steder.
Luftforurening kræver politisk handling, både nationalt og globalt.

Godt nyt er, at et forslag om skærpede krav – de såkaldte Euro 6 krav til udstødningsgasser og partikler fra tunge køretøjer – er på vej gennem EU-systemet. Disse krav ser i praksis ud til langt om længe at føre til brug af partikelfiltre og medføre kraftige fald i forureningen med de farligste stoffer. Partikelfiltre er væsentlige, fordi de kan fjerne de ultrafine partikler. Disse er de værste for sundheden og forårsager luftvejslidelser og lungekræft. Euro-4 krav fra 2006 skulle have ført til brug af partikelfiltre på nye køretøjer. Men fordi kravet dengang og desværre også fortsat kun blev stillet til partikelmassen, det vil sige vægten, kunne industrien opfylde kravet uden partikelfiltre og uden for alvor at nedbringe udslippet af de mindste partikler.

Nationalt har vi længe haft mulighederne for at gøre noget ved luftforureningen. På trods af gode erfaringer med trængselsafgifter fra London og Stockholm, hvor det har mindsket biltrafikken med 15 – 20 procent., har regeringen længe blokeret Københavns kommunes ønske om at etablere trængselsafgifter. Tilgengæld er der nu etableret miljøzone i Københavns og Frederiksberg kommuner. Uheldigvis er miljøzonerne begrænset af lovgivningen. Kommunerne må ikke stille krav til kvælstofoxider – som kunne fjernes med SCR-katalysatorer. De må heller ikke kræve partikelfiltre på lette varebiler eller på nyere tunge køretøjer.

På europæisk plan er forslaget til de skærpede Euro-6 krav et skridt i den rigtige retning. Grænseværdien for partikler skal reduceres med 66procent og også kvælsofoxider og kulbrinter skal reduceres. I praksis vil opfyldelse af kravene kræve brug af partikelfiltre. Men der stilles stadig ikke krav til partikelantal – kun at der senere skal sættes en grænseværdi for antallet af partikler. Dette bør fremskyndes.

Udviklingen sker i snegletempo trods problemets alvor. I Danmark har man stillet for slappe krav til miljøafgifter. Det er paradoksalt. I hvilken anden sektor ville man acceptere flere hundrede årlige – og tilmed helt uskyldige dødsfald – uden at skride til politisk handling?


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small