Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Lastbiler og busser skal have SCR-katalysatorer

Pressemeddelelse

Onsdag d. 23.01. kl. 8.30 har Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg kaldt Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd om eftermontering af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer.

Baggrunden er, at Danmarks Miljøundersøgelser har lavet en omfattende undersøgelse af trafikkens forurening med kvælstofoxider (NOx) – især den giftige kvælstofdioxid (NO2) i København. Resultaterne viser, at EUs grænseværdi for NO2 i 2010 ikke kan opfyldes på godt 95 % af Københavns tæt trafikerede gader. Derfor er der akut behov for indgreb, hvis København forsat skal kalde sig Europas Miljøhovedstad.

Særligt lastbiler, varebiler og busser er væsentlige kilder til NOx-forureningen i byernes gader. Men der eksisterer en omkostningseffektiv løsning: SCR-katalysatorer (SCR: Selective Catalytic Reduction), som omdanner 80-90 % af NOx-forureningen til vanddamp og almindelig luft. Miljøministeriet har endda i en omfattende cost-benefit analyse fra 2006 beregnet, at krav om SCR-katalysatorer på lastbiler og busser vil give en samfundsøkonomisk nettogevinst på 222 mio. kr.

Derfor vakte det stor undren, da tidligere miljøminister Connie Hedegaard (K) ikke ønskede at stille krav om SCR-katalysatorer på lastbiler og busser - ikke engang i de kommende miljøzoner.

"Jeg håber, at miljøminister Troels Lund Poulsen er åben overfor at løse det alvorlige problem med kvælstofoxider i de store byer – og kan se den særdeles favorable samfundsøkonomi i krav om SCR-katalysatorer på lastbiler og busser" udtaler Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

"Kravet om partikelfiltre i de kommende miljøzoner øger endda forureningen med giftig kvælstofdioxid, og derfor skal det naturligvis ledsages af krav om SCR-katalysatorer" påpeger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

Et krav om montering af SCR-katalysatorer vil end ikke belaste vognmændene, da omkostningerne er små og kan viderefaktureres til kunderne - helt i tråd med forureneren betaler princippet. SCR-katalysatorerne fremstilles endda af danske firmaer, som vil kune styrke deres stilling på eksportmarkederne, hvis de også kan afsætte herhjemme. I øjeblikket undrer firmaerne sig over, at der er stor interesse i f.eks. Sydkorea og Kina, men ikke i Danmark.

NO2 nedsætter lungefunktionen samt lungernes modstandskraft mod infektioner, og det medfører væsentlige ulemper for personer med luftvejslidelser, bl.a. landets hundredetusinder af astma- og bronkitispatienter. Desuden er NO2 mistænkt for at øge giftigheden af partikler og pollen.

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør og Ph.D. ved Det Økologiske Råd: tlf. 22 81 10 27

Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd: tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small