Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Montering af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer

Kvælstofoxider (NOx) og Selective Catalytic Reduction (SCR)

Tunge dieselkøretøjer er en væsentlig kilde til forureningen med NOx i større byer.

Udstødningens NOx består af kvælstofmonooxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2).

I gadeluften omdannes en del af udstødningens NO til NO2 ved reaktion med ozon.

NO2 nedsætter lungefunktionen samt lungernes modstandskraft mod infektioner.

NO2 er til skade for landets hundredetusinder af astmatikere og bronkitispatienter.

NO2 er mistænkt for at øge giftigheden af partikler, pollen og andre typer forurening.

NOx medvirker til syreregn og overgødskning af landets følsomme økosystemer.

SCR omdanner 90 % af udstødningens NOx til uskadelig vand og ren luft.

Samfundsøkonomi

Ifølge Miljøstyrelsen koster det omkring 72 kr at fjerne et kg NOx via SCR /1/.

Ifølge Miljøstyrelsen er de samfundsøkonomiske skader af et kg NOx 85 kr /1/.

Dvs. den samfundsøkonomiske nettogevinst er ca. 13 kr pr. kg NOx fjernet via SCR.

Ifølge Miljøstyrelsen kan spares ca. 3.500.000 kg NOx årligt ved at påmontere SCR /1/.

Den samfundsøkonomiske nettogevinst ved SCR er derved omkring 45 mio. kr årligt.

Ifølge DMU er de aktuelle samfundsøkonomiske skader af et kg NOx op til 127 kr /2/.

Dvs. den samfundsøkonomiske nettogevinst er op til 55 kr pr. kg NOx fjernet via SCR.

Ifølge Miljøstyrelsen kan spares ca. 3.500.000 kg NOx årligt ved at påmontere SCR /1/.

Den samfundsøkonomiske nettogevinst ved SCR er derved op til ca. 200 mio. kr årligt.

Over en periode på 10 år opnås således en kæmpe gevinst regnet med Miljøstyrelsens tal /1/.

Dertil kommer gevinsten fra de andre forureninger (PM og HC), der også fjernes i SCR /1/.

Hvis SCR alene integreres i de planlagte miljøzoner skønnes en stor trecifret milliongevinst.

Vognmændene vil på helt sædvanligvis viderefakturere omkostningerne direkte til kunderne.

EUs grænseværdi

EU har fastsat en grænseværdi (gælder fra år 2010) på 40 mikrogram NO2 pr. m3.

DMU har med udgangspunkt i København undersøgt, om grænseværdien kan overholdes.

DMU konkluderer, at grænseværdien i 2010 overskrides på ca. 95 % af de undersøgte veje /3/.

Partikelfiltre/miljøzoner øger udslippet af giftig NO2 og derved antallet af overskridelser /3/.

Ved at integrere SCR-krav i miljøzoner kan antallet af overskridelser reduceres markant /3/.

Det vurderes ikke, at krav om filtre kombineret med SCR i miljøzoner strider mod EU-retten.

Andre argumenter

Krav om SCR er i virkeligheden realisering af ”forureneren betaler princippet”.

Krav om SCR giver ensartet miljøregulering, da benzinbiler skal have katalysator.

Danmark mangler 7.000 tons NOx for at leve op til vores EU-forpligtelse (NEC) /1/.

Eksportpotentialet er enormt, da NOx-forurening er et problem i storbyer på globalt plan.

Eksportpotentialet fremmes bedst ved et stærkt hjemmemarked som udstillingsvindue.

Krav om SCR er vital for at bevare Københavns status som Europas miljøhovedstad.

SCR anvendes allerede med succes nationalt og særligt i udlandet.

SCR vil være et fantastisk PR-stunt for Danmark ved klimakonferencen i 2009.

Krav om SCR på tunge køretøjer vil stimulere udviklingen af SCR til dieselvarebiler.

Færdselsstyrelsen er ved at lægge den sidste hånd på en typegodkendelse for SCR /4/.

SCR harmonerer med regeringens ønske om teknologier til at fjerne NOx fra dieselbiler /5/.

Konklusion

Krav om SCR er således sund samfundsøkonomi og effektiv forureningsbekæmpelse.

Kun ved at kombinere partikelfiltre med SCR kan renses til tidssvarende miljøkrav.

Eksportpotentialet ved SCR realiseres bedst gennem et stærkt hjemmemarked.

Referencer

/1/ Samfundsøkonomisk analyse af NOx reduktion (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 21, 2006).

/2/ Forskningsprofessor, Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser. Tlf. 89 20 15 55 / Mail: msa snabela dmu punktum dk

/3/ Vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO2-forurensngen i de større danske byer (Faglig rapport fra DMU nr. 620, 2007).

/4/ Chefingeniør, Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen. Tlf. 33 92 91 44 / Mail: nan snabela fstyr punktum dk

/5/ Redegørelse for fremme af miljøeffektiv teknologi, VK-regeringen, maj 2006.

Kåre Press-Kristensen
Det Økologiske Råd
Tlf. 22 81 10 27 / kpk snabela er punktum dtu punktum dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small