Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forlæng afgiftsfordel for elbiler for 3 år

I Det Økologiske Råd glæder vi os over, at der nu tegner sig et politisk flertal for at forlænge afgiftsfritagelsen for el- og brint-biler – som det fremgår af Altinget d. 25.3.. Afgiftsfritagelsen for el- og brint-biler trådte i kraft i sommeren 2008 og løber foreløbig til og med 2012. Dette betyder i praksis, at elbiler på maks. 2 ton er fritaget for registreringsafgift.

For at få kickstartet en grøn revolution på bilmarkedet er der behov for en forlængelse af afgiftsfritagelsesperioden. Investeringslysten skal sikres på området – derfor er en afgiftsfritagelse vigtig. Elbilerne vil ikke være nået langt nok i 2012 til at indføre afgifter. Men afgiftsfritagelsen skal kun være en igangsætter. Elbiler må ikke blive et alternativ i byerne til endnu mere miljøvenlige transportmåder som f.eks. cyklen. Derfor skal vi ikke fritage elbilerne for afgifter til tid og evighed.

Vi har tidligere foreslået, at når elbilernes andel af nybilsalget overstiger 10pct. , så skal de beskattes. Når der er et reelt marked ønsker vi en gradvis beskatning med en lav beskatning i starten, udtaler trafik- og energimedarbejder i Det Økologiske Råd Anne-Mette Wehmüller.

Den teknologiske udvikling på området bør fremmes – via tilskud og ved at fritage elbilerne fra afgifter. I den nuværende situation, hvor der endnu ikke eksisterer et reelt marked, er det vigtigt med en forlængelse af afgiftsfritagelsen. Men vi skal ikke glemme at elbiler – på lige fod med konventionelle biler – er medvirkende årsager til støj, biltrængsel og færdselsulykker.

Venlig hilsen
Anne-Mette Wehmüller og Christian Ege

Yderligere information, kontakt Anne-Mette Wehmüller, tlf. 26 23 13 05 eller Christian Ege, formand, tlf. 33 18 19 33 eller 28 58 06 98

bl.a. i vores seneste rapport om grønne skatter og afgifter: http://www.ecocouncil.dk/download/20090203_groen_skatterapport.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small