Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyt fokus på trafikkens forurening

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd udsender hæfte med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2

De alvorlige sundhedsproblemer som følge af trafikkens luftforurening kan faktisk løses. Det kan man læse i Det Økologiske Råds ny hæfte. Vi har omsider fået miljøzoner i København og får i Aalborg, og er på vej i Århus og Odense. Men miljøzonerne stiller alt for slappe miljøkrav. Kommunerne ville gerne stille strengere krav, men det tillader den danske lov ikke. Derimod stilles meget strengere krav i tyske byer – med det groteske resultat, at vi nu importerer gamle tyske biler, som forurener for meget til at køre i de tyske byer. Med hæftet ønsker vi at demonstrere for politikere og beslutningstagere, hvordan de alvorlige problemer med luftforurening i danske byer kan løses. Hæftet kan også bruges af såvel journalister, debattører som engagerede borgere, der ønsker at sætte fokus på og tilegne sig viden om trafikkens luftforurening.

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Christian Ege, formand og Eline Crossland, studentermedhjælp, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Kåre Press-Kristensen, 22 81 10 27, Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98

Læs/Download hæftet

Mere om hæftet
Hæftet giver en indføring i trafikkens forurenende udslip, de alvorlige sundhedseffekter, EU-lovgivningen, og det brede spektrum af løsninger, der nu blot samler støv, fordi regeringen tøver. Der er påvist en overdødelighed på omkring 50 % blandt personer, der bor under 50 meter fra en stærkt trafikeret gade. I København gælder det over 100.000 personer og svarer årligt til ca. 500 ekstra dødsfald. Til sammenligning omkommer i gennemsnit 15 personer årligt i byens trafik. Ligeledes kan tusinder af bronkitistilfælde, astmaanfald og andre sygdomme relateres direkte til trafikkens luftforurening.

Særligt ultrafine partikler og den sundhedsskadelige gas kvælstofdioxid skader folkesundheden i byerne. De væsentligste kilder er dieselkøretøjer: Lastbiler, busser, varebiler, dieselpersonbiler og taxaer. Danmark lever ikke op til EU’s regler for luftkvalitet i byerne, fordi bykommunerne rent juridisk ikke kan få lov til at stille de nødvendige krav i miljøzonerne – ligesom de heller ikke må lave trængselsafgifter. Hæftet forklarer baggrunden for, at en række danske miljøorganisationer har klaget til EU-kommissionen over, at Danmark ikke overholder EU's grænseværdier for luftforurening. De tekniske løsninger findes rent faktisk - partikelfiltre og SCR-katalysatorer. Vi skal bare beslutte virkemidler, der kan indføre de tekniske løsninger og derved begrænse forureningen.

Trafikken bidrager også med en stadigt større del af udslippet af drivhusgasser – ca. 30 % af landets CO2-udslip. Også her kunne forureningen begrænses markant, hvis der var politisk vilje, f.eks. ved at stramme reglerne for bilers brændstofforbrug og motivere til at vælge brændstoføkonomiske biler. Forhåbentlig kan vi snart købe miljørigtige elbiler i stor stil. Ligeledes ligger store potentialer i at forbedre alternativerne til bilkørsel – kollektiv trafik, samkørsel, cykling m.v.

Dét vi mangler er politisk handling. Derfor håber vi, at hæftet vil inspirere til debat om, hvordan de tekniske løsninger bliver sat i værk, så trafikkens luftforurening kan reduceres.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small