Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Fremryk investeringer i tog-, bus- og cykeltrafik, ikke i motorvejsprojekter

Pressemeddelelse

Statsministeren vil aht. finanskrisen fremskynde investeringer i et stort antal vej – især motorvejs - projekter. Det strider fuldstændig imod regeringens "Bæredygtig transport - bedre infrastruktur", som sagde, at regeringen ville lægge hovedvægten på forbedring af den kollektive trafik

Der er visse gode takter i regeringens ”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur” fra 8. december 2008, som er grundlag for de igangværende forhandlinger om en investeringsplan for transport. Man vil begrænse trafikkens CO2-udledning og anvende det eneste middel, som kan bidrage til det (road pricing), og der skal investeres en del penge i jernbanen. Bag de flotte mål gemmer der sig ganske vist en lang række vejprojekter.

Nu melder statsministeren, i Altinget d.14.1.2009, at man for at imødegå problemerne med den kriseramte danske økonomi, vil fremrykke en række transportinvesteringer. Der nævnes specifikt 13 vejprojekter (mange heraf motorveje) og antydes, at der er mulighed for flere, og der henvises til regeringens trafikplan. Ikke et ord om kollektiv trafik, cykling, miljø, bæredygtighed eller CO2.

Regeringens begrundelse for denne kovending er, at de nævnte vejprojekter er lige klar til at gå i gang. Det er også korrekt, at en del af de mulige kommende baneprojekter er langsigtede projekter, hvor der ikke kan iværksættes anlægsarbejder på kort sigt. Men det bør ikke spærre for, at man fremmer andre bane-bus-cykel-projekter, som kan gå i gang hurtigt.

Der kan peges på en række aktuelle, gode investeringer for både tog-, bus- og cykel-trafikken. Det må belyses lynhurtigt og prioriteres i overensstemmelse med regeringens trafikplan. Vi kan allerede pege på, at man formentlig kan fremskynde en række tiltag, som ikke kræver VVM-undersøgelse:

 1. Fornyelse af sikringsanlæg på det danske banenet
 2. Elektrificering til Esbjerg, hvor der allerede er forberedt herfor
 3. Dobbeltspor på NordVestbanen
 4. Udbygning af depotsporsanlæg, så den planlagte øgede togtrafik kan håndteres
 5. En række mindre anlæg af skiftespor, udskiftning af nedslidte perronanlæg, forlængelse af overhalingsspor på stationer mv.
 6. Fornyelse og forbedring af informationssystemer (Real Time infosystemer)
 7. Mindre hastighedsopgraderinger på jyske sidebaner. F.eks. Viborg - Langå og Vejle – Herning. Knastudretning, fjerne årsager til hastighedsnedsættelser på korte strækninger
 8. Forstærkning af en række motorvejs-nødspor, så de kan anvendes til bustrafik
 9. Intelligent lysregulering for busser i vejkryds samt anlæg af flere busbaner i byer
 10. Realisering af cykelstier langs alle landets hovedlandeveje og højklassede cykelruter gennem de store byer
 11. Puljer til fremme af cykelstiudbygning i kommuner og etablering af ”cykelbyer” som Odense
 12. Cykelparkeringsanlæg og visse Park&Ride anlæg til bil ved stationer
 13. Etablering af bus/cykel veje a la Nørrebrogade-forsøget i København, men i en højere standard, på en række veje i de større byer.

Hvad angår motorvejenes nødspor, er det betegnende, at hvor Infrastrukturkommissionen foreslog, at disse skulle anvendes til hurtige pendlerbusser, vil regeringen nu pludselig lave forsøg med at bruge disse til at få flere privatbiler frem.
Flere af de nævnte forslag kræver samarbejde med kommuner og statslig støtte til anlæg i kommunalt regi. Men det gør jo ikke den positive virkning på finanskrisen mindre!

Statsministeren bør nedsætte en task force, som hurtigt kan fremlægge forslag til, hvordan der kan fremrykkes investeringer i den kollektive trafik og cykeltrafik. Det vil også være noget vi kan være bekendt at præsentere på det internationale topmøde i København i december – frem for at vi har benyttet finanskrisen til at sætte ekstra tryk på udbygning af motorvejene.

Christian Ege, formand, Det økologiske Råd

Kontakt: Christian Ege, 33 18 19 33 / 28 58 06 98, christian@ecocouncil.dk

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small