Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nye EU-regler for tunge køretøjer

Til pressen

EU-parlamentet har netop vedtaget nye krav til luftforureningen fra tunge køretøjer. Det Økologiske Råd glæder sig over de nye regler. Men de kommer kun til at gælde for de nye køretøjer, som kommer på markedet fremover. Derfor er der stadig et stort behov for at skærpe reglerne til miljøzonerne i de store byer, som er mest belastet med luftforurening fra trafik. Miljøzonerne, som trådte i kraft i København i september, og vil træde i kraft i Aalborg og Århus i løbet af næste år, og i Odense i 2010, lider under, at de pga. loven om miljøzoner kun må stille krav til partikelfiltre på ældre tunge køretøjer. Loven blev vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti i december 2006. Der bør åbnes op for, at der også kan stilles krav til lette varebiler og personbiler, og at der udover partikler også kan stilles krav til kvælstofoxider. Nu er det endda så grotesk, at det danske marked oversvømmes med særligt forurenende gamle biler fra Tyskland, fordi disse ikke længere må køre i de tyske miljøzoner. De kan så sælges i Danmark, fordi vores regler er for slappe. Vi håber, at dette kan få det politiske flertal til at vågne op og få ændret miljøzoneloven.
Vi kan tilslutte os synspunkterne fra vores europæiske paraplyorganisationer, EEB og T&E, se nedenfor, bl.a. om at der er behov for skærpet kontrol med, at de nye køretøjer rent faktisk overholder de krav, der stilles fra EU – også når de kommer ud at køre på vejene.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd
Chairman, The Ecological Council
Blegdamsvej 4b, 2200 Copenhagen N
Denmark
Direct phone: +45 33 18 19 33
christian@ecocouncil.dk
www.ecocouncil.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small