"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Trafikinvesteringsplanen – et skridt fremad, men langt igen!

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd hilser velkomment, at regeringen i sin nye trafikinvesteringsplan foretager en tiltrængt opprioritering af togtrafikken samt går ind på støtte til fremme af cykling. Men desværre åbner regeringen slet ikke op for fremme – eller blot bevarelse - af busdrift. Her henholder regeringen sig stadig til, at det er regionernes og kommunernes ansvar, selv om alle ved, at disses stramme økonomi ofte gør, at busserne trækker det korteste strå i forhold til institutioner for børn, ældre og syge. Det er et stort problem, både fordi busserne i sig selv for mange mennesker er eneste kollektive trafiktilbud, og fordi busserne fungerer som fødelinier til togene. I stedet vil regeringen satse på, at der bygges flere parkeringspladser ved stationerne. Dette er en meget dyr løsning, og specielt i de gamle bykerner er der meget lidt plads til nye P-pladser. Man kunne opnå langt mere ved at fremme cykling og busdrift, herunder busbaner, som kan forøge bussernes marchhastighed og dermed bringe pendlere hurtigere frem til toget. Prioriteringen af togtrafikken er også helt utilstrækkelig. Der mangler således tilsagn om at støtte bl.a. letbaner i København og Århus samt indførelse af dobbeltspor, bl.a. Lejre-Vipperød og i Sønderjylland.

”Regeringen insisterer på både at blæse og have mel i munden – samtidig med at togtrafikken opprioriteres, vil man fortsat udbygge motorvejsnettet”, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd. Hermed sender regeringen et uklart signal – man vil gerne have flere over i tog, men samtidig vil man give flere mulighed for at køre i bil. Al erfaring viser, at hvis man virkelig skal have flere over i den kollektive trafik, kræver det både gulerod og pisk. Den kollektive trafik – både tog og bus – skal gøres bedre, og det skal gøres dyrere og lidt mere besværligt at køre i bil. Udvidelse af motorveje vil generere mere biltrafik, og efter nogle år vil de udvidede motorveje være ligeså proppede som før.

Det er glædeligt, at regeringen vil forlænge begunstigelsen af elbiler frem til 2015, og at den nu går ind for roadpricing. Men der mangler et bud på, hvordan man begrænser bilkørslen frem til 2015, hvor regeringen satser på at kunne indføre roadpricing på personbiler. Her er der brug for en simpel kilometerafgift, som vil gøre det dyrere at køre i bil. Sammenlignet med at køre kollektivt, er det gennem de seneste årtier blevet langt billigere at køre i bil. Desuden er der brug for trængselsafgifter i de største byer, især København.

Samtidig udskyder regeringen en reform af registreringsafgiften til 2015. Her er der behov for en snarlig omlægning, så det bliver dyrere at køre i de mest brændstofslugende biler. Den omlægning regeringen gennemførte i 2007 var et fremskridt, men der er behov for snarest at gå længere ad denne vej. Der er også behov for en mindre forhøjelse af benzin- og dieselafgiften, som i dag ligger under tysk og svensk niveau. Endelig vil det være bedre at afskaffe den grønne ejerafgift og bevare registreringsafgiften, som er mere effektiv til at påvirke bilkøberne til at købe mindre brændstofslugende biler.

Christian Ege, Formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small