Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Lakmus-prøve på en nygrøn statsminister

Offentliggjort i Dansk Vejtisskrift den i December 2008

Christian Ege, formand og Eline Crossland, studentermedhjælp, Det Økologiske Råd

 

På Venstres landsmøde erklærede Anders Fogh Rasmussen sig grøn, og gik i offensiven med et bredt udspil til grøn reform af den danske økonomi. Heldigvis er der masser af muligheder regeringen kan tage fat i. Et område Statsministeren bør have særligt fokus på er trafikken, hvor problemerne er store, og løsningerne kræver visioner.

Transporten står for ca. 30 procent af Danmarks samlede CO2-udslip og denne andel er stigende. Mens det er lykkedes at ’knække kurven’ i en andre sektorer halter trafiksektoren bagefter: Trafikmængden vokser, og teknologiudviklingen i bilerne kan slet ikke følge med. Havde vi udviklet computere i samme tempo som vi effektiviserer biler, ville vi knapt være nået til lommeregneren endnu. Men problemet kan løses ved nationale og europæiske tiltag, hvis der er politisk vilje til at gøre det.

Den nationale indsats
Det Økologiske Råd har, deltaget i udarbejdelsen af en rapport til Nordisk Ministerråd om trafikafgifter. Rapporten peger på, at der kan gøres langt mere i Danmark og de andre nordiske lande for at fremme mere miljøvenlige biler og begrænse trafikken, blandt andet via afgifter. Det er derfor glædeligt at Venstre med sit nye udspil gør sig til talsmand for en grøn omlægning af skatterne på biler og bilkørsel. Når det gælder omlægning er det vigtigst at fokusere på registreringsafgiften, som i Norge, Danmark og Finland er differentieret efter brændstofforbrug. Dette har allerede haft effekt på bilsalget, men man kan gå meget længere ad denne vej: Miljøet bør kunne mærkes på købsprisen i langt højere grad end i dag, når danskerne skal vælge bil.

En anden mulighed ville være at afskaffe den grønne ejerafgift eller nedsætte registreringsafgiften og i stedet indføre en kørselsafgift. Så ville det blive billigere at have en bil stående, men dyrere at køre i den. Det giver god mening, eftersom det er kørslen der er skadeligt for miljøet. En kørselsafgift kunne i første omgang gennemføres ved at plombere kilometer-tælleren i hver bil og så aflæse den hvert år: Taksten pr. km. skal afhænge af, hvor energiøkonomisk bilen er. På sigt kan der udvikles et egentlig roadpricing-system i hele landet, med priser der varierer efter hvor, hvornår og hvor langt man kører.

Der er dog grænser for, hvor langt man kan nå med omlægninger. Hvis man skal egentlige energibesparelser på trafikområdet, skal en del af transporten flyttes fra biler til kollektiv transport. For persontransporten kræver det at prisen på at køre i bil hæves væsentligt, i forhold til prisen på kollektiv transport, ellers er hverken investeringer i kollektiv transport eller kørselsafgifter effektive løsninger. Vigtigheden af disse synergieffekter i transportområdet er dokumenteret både i en nylig rapport fra tænketanken CONCITO og i den nordiske rapport nævnt ovenfor.

Forhøjelse af de grønne afgifter på bilkørsel behøver ikke betyde, at skatterne hæves samlet set. Pengene kunne tilbageføres i form af lettelser i personskatten og skatten for berørte erhverv. I så fald ville de, der vælger miljørigtigt få en skattelettelse, mens de der sviner meget vil mærke øgede udgifter.

Nu har Fogh sagt at han ønsker en grøn revolution. Men det spændende bliver at se, om det følges op med handling. Det vil vise sig i løbet af foråret, når der skal forhandles skattereform på grundlag af Skattekommisionens betænkning, som kommer 1. februar.

Indsatsen på EU-niveau
Statsministerens udmelding om at han vil ”gå foran i arbejdet med at fastsætte nye energi- og miljørigtige standarder for maskiner, apparater og transportmidler” er ekstra glædelig, fordi der netop nu foregår en intens magtkamp i EU om nye standarder for bilers udledning af CO2. Det er standarder som kunne betyde vigtige fremskridt for miljøet, men som er ved at blive så udvandede, at de helt mister deres effekt.

Da forslaget til EU-forordning blev fremlagt af Kommissionen sidste år, indebar den en effektiv men uambitiøs begrænsning af udledningen fra nye biler. I det forgangne år har bilindustriens lobbyister så været på overarbejde. Oprindelig var EU’s mål 120 g CO2 pr. km. i 2012. Da Kommissionen fremlagde sit forslag til forordningen var tallet hævet til 130g. og flere parter vil have udskudt det til 2015, herunder Frankrig, Tyskland og Parlamentets Industriudvalg. Dertil kommer forslag om en lang række smuthuller og rabatter, som vil forringe effekten af forordningen yderligere.

Heldigvis trækker Parlamentets miljøudvalg i den modsatte retning. Dets betænkning om sagen var helt renset for lobbyisternes forringelser. Enkelte danske parlamentarikere spillede positiv rolle i den sammenhæng. Den danske regerings rolle i Ministerrådet har hidtil – så vidt vides - været på miljøets side, men der kommer nu bekymrende signaler om at man er ved at indgå et kompromis som bestemt ikke er til gavn for miljøet. Det er helt afgørende at Anders Fogh Rasmussen lader handling følge på ord og modarbejder udvandingen af forordningen om bilers CO2-udslip. De biler, som kommer på markedet i de kommende år, vil forblive der i mange år. Derfor er det bidende nødvendigt at sætte skrappe krav til nedsættelse af bilernes CO2-udslip - nu!


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small