Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Cyklen er populær i storbyen

Af Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd

Der er meget stor forskel på hvor meget vi danskere cykler, det viser de nyeste trafiktal for daglig cykling for 2006 fra Transportministeriet. . Således cykler man mindst dobbelt så meget i København og Frederiksberg som i Aalborg og Esbjerg ( se tabel). Og forskellene er endnu mere udtalte, når man ser på cyklingens relative andel af den samlede transport indenfor kommunen.

DTU-transport, som udfører målingerne, gør  opmærksom på, at tallene er behæftet med usikkerhed, men at hovedresultaterne i form af de forskelle mellem byerne, som tabellen viser, må anses for holdbare. Trafikmålingerne udføres hvert tredje år.

Plads til forbedringer
Der er ingen tvivl om, at alle kommunerne kan forbedre cykel-andelen, også København og Frederiksberg, som ligger i spidsen. Men det er ligeså oplagt, at de kommuner, som ligger i bunden har et stort potentiale for forbedring. Her er det paradoksalt, at Aalborg kommune for nylig har vedtaget en bæredygtighedsplan med et mål om at øge cyklingen med 10 pct. i 2020 set i forhold til 2006. Hvis Aalborg ville op på Odenses niveau, skulle man derimod øge med 60 pct!.

Km/person/dag

Cykel

I  % af totalkm

Esbjerg

1,38

3,3%

Frederiksberg

3,05

12,0%

København

2,77

8,8%

Odense

1,93

5,2%

Aalborg

1,21

3,2%

Århus

1,86

5,1%

Antal cykelkm/person/dag i seks  af de største kommuner i 2006 (som kommunerne så ud frem til 1.1.07). Desuden er vist cykelkm i andel af det total kørte antal km. Tallene er gennemsnit for personer i alderen 10-84 år.

Der er meget at hente sundhedsmæssigt ved at satse på cykling. Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler, at voksne skal motionere mindst ½ time/dag – og børn og unge tilsvarende mindst 1 time. Mange overholder ikke disse anbefalinger, og resultatet er flere hjerte/kar sygdomme, mere diabetes m.v.

I modsætning til trafik-tallene for den daglige cykling fra 2003 har tallene for 2006  ikke generelt været offentliggjort. Der har været rejst kritik af tallenes pålidelighed i 2003 – den skule være bedre i 2006. Men tager man tallene for pålydende også i 2003, pegede de på, at cyklingen i de mindre byer var langt mindre end i selv de større byer, hvor man cykler mindst. Der kan være problemer med at øge cyklingen på landet, idet afstandene er større, bilerne kører stærkere, og der er færre cykelstier. Men dette bør ikke være en undskyldning for ikke at gøre noget. En del af forklaringen kan også være livsstil. Vi har nok alle en forestilling om, at folk på landet er sundere end folk i byerne, men undersøgelser viser, at problemer med overvægt og sygdomme knyttet til mangel på fysisk aktivitet faktisk er større på landet.

Mere at vide:
Se Det Økologiske Råds rapport Cykling. Motion, Miljø og Sundhed på www.ecocouncil.dk.

Bragt i Global Økologi nr. 3/2008, citeret i en række dagblade


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small