Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Biler og klima – en EU-saga

Den 25/9 2008 vandt miljøet en sejr i tovtrækningen med industriens EU-lobbyister: Medlemmer af EU-parlamentets miljøudvalg stemte, på tværs af partiskel, imod udvanding af Kommissionens forslag til forordning om bilers CO2-udledning. Kontrasten til industri- og energiudvalgets indstilling mindre end en måned tidligere er slående - dette udvalg stemte for massive forringelser i forhold til Kommissionens udspil. Det Økologiske Råd indgår i et samarbejde mellem miljøorganisationer over hele Europa om at prøve at trække EU's kommende regler for bilers CO2-udledning i mere miljøvenlig retning. Denne beretning handler om en sag, som er vigtig i sig selv – men også om et eksempel på, hvordan det politiske spil foregår i EU, og hvordan det kan påvirkes.

Striden står om et af de vigtigste punkter på klimadagsordenen. Transportsektoren står for ca. 30 % af Danmarks CO2-udslip. Og trafikkens absolutte CO2-udledning samt trafikkens andel af udslippene er stadig stigende. En af grundene til miseren er den stigende trafikmængde. En anden er, at udviklingen af nye og mere energieffektive biler går alt, alt for langsomt.

EU spiller en afgørende rolle for medlemslandedes industripolitik. Men EU’s eneste tiltag for at begrænse CO2-udslippene fra nye biler – og dermed anspore til teknologiudvikling – er en frivillig aftale fra 1998 mellem Kommissionen og de europæiske bilfabrikanter om at nedbringe de nyproducerede bilers udslip til 140g CO2/km i gennemsnit inden 2008. Men aftalen har været katastrofalt ineffektiv. I dag ligger snittet på 158 g CO2/km.

Da det stod klart at den frivillige aftale var en fiasko, begyndte EU langt om længe at udarbejde bindende lovgivning på området. Ministerrådet opstillede i 2005 og 2006 et mål om 120 g CO2/km i 2012. Desværre var Kommissionens udspil til ’forordning om juridisk bindende regler for nye bilers CO2-udslip’ fra december 2007 et tilbageskridt i forhold til Rådets mål. Den faste, målbare grænse er nu 130g CO2/km inden 2012. De sidste 10g ned til de 120 skal opfyldes gennem andre tiltag, herunder brug af biobrændstoffer. Men det ville rent faktisk være muligt at opfylde de 120 som krav til bilindustrien. Samtidig har det vist sig, at der er omfattende ulemper ved at satse på biobrændstoffer.

Meget værre blev det i juni 2008: Sarcozy og Merkel gik sammen i brechen for at Kommissionens forslag skulle forringes væsentligt. De gik blandt andet ind for at bilindustrien skal have yderligere 3 års udsættelse før kravene håndhæves for alvor – den såkaldte ’phase-in’ af forordningen. I betragtning af at kravet har været kendt, siden 1998 skulle man ellers tro at der efterhånden har været tid nok til at omstille sig.

Merkel og Sarcozy foreslog også at viften af tiltag der tælles med når bilernes CO2-udslip gøres op bredes ud. F.eks. regnes mere intelligente gear-systemer eller solceller på taget (såkaldte ’eco-innovations’) ind i producenternes gennemsnit. Også selvom den reelle besparelse ved den slags initiativer er meget vanskelig – hvis ikke umulig – at måle.

Bilindustriens interesser har ikke kun lydhørhed i visse medlemslandes regeringer. Da Kommissionens udspil blev behandlet i Parlamentets industri- og energiudvalg, blev klimahensyn helt nedtonet. Kommissionens udspil blev udvandet så meget med ”indfasning” og ” eco-innovations”, at der nærmest ikke ville blive nogen krav til industrien i 2012, og kravene i 2015 var reelt oppe på 138 g CO2/km. Udvalget stemte også for halvering af de bøder som skal betales hvis grænserne overtrædes.
Her var der, så vidt vi har kunnet få oplyst ingen af de danske medlemmer, som stemte imod disse forringelser.

Set i dette perspektiv var det opmuntrende at Parlamentets miljøudvalg utvetydigt tog Kommissionens parti, og afviste forslagene til forringelse af forordningen over en kam. Afgørelserne faldt af og til med et meget snævert flertal, men det var opmuntrende at se at medlemmer af samtlige grupper i Parlamentet var at finde på miljøets side mod forringelserne. På samme måde er det glædeligt at de danske medlemmer af Parlamentets miljø-udvalg langt overvejende stemte imod bilindustriens lobbyister.

De europæiske miljøorganisationer – koordineret via paraplyorganisationen Transport & Environment, optræder som en modvægt til bilindustriens lobbyisme. Her prøver vi via et højt informationsniveau at påvirke parlaments-medlemmer og medlemslande til at prioritere klimaet højere end interesserne i den mest bagudskuende del af bilindustrien. I virkeligheden har bilindustrien allerede den teknologiske formåen til at opfylde mere ambitiøse krav. Det er viljen der mangler. Set over de seneste årtier er der sket en kraftig udvikling hen imod mere effektive motorer. Men forbedringerne er blevet spist op af, at man samtidig har produceret tungere biler med energiforbrugende ekstraudstyr, f.eks. aircondition.

Slaget om mindre forurenende biler i EU er langt fra vundet endnu. Først skal der stemmes i Parlamentets plenum-forsamling. Her er det i første omgang Miljøudvalgets betænkning, der skal stemmes om, men de øvrige medlemmer kan så stille ændringsforslag. Her er det afgørende, at Miljøudvalgets linie opretholdes. Næste store udfordring bliver Rådets behandling, hvor landedes regeringer skal blive enige. Frankrig – som er formand for rådet i dette halvår – følger linien fra det fransk-tyske udspil fra juni: Kommissionens forslag skal udvandes – på stort set samme måde som Parlamentets industriudvalg vedtog. Der lægges op til pres på resten af landene fra Tysklands og Frankrigs side.

Derfor er det afgørende vigtigt at den danske regering går aktivt og ambitiøst ind i forhandlingerne og trækker dem i en positiv retning: der er hårdt brug for modspil til Tyskland og Frankrig – og deres bilindustrier – hvis EU skal undgå at ende med en politik for biler og CO2 som kun gavner bilindustrien, og som er katastrofal for klimaet.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small