Loven om biler og CO2 er ikke uvæsentlig!

Børsen bragte den 1. oktober en artikel om EU’s kommende lov om bilers CO2-udslip. Dette er i sig selv glædeligt, da sagen har været overset i de danske medier. Desværre kunne man ud fra artiklen få det indtryk at den kommende forordning er stort set virkningsløs i Danmark, fordi registreringsafgiften er blevet omlagt, og danskerne derfor allerede køber klimavenlige biler.

Det er rigtigt at registreringsafgiften – ligesom kørselsafgifter – har en langt større effekt på den korte bane end EU-forordningen vil få. Det Økologiske Råd har netop i en rapport udgivet af Nordisk Ministerråd dokumenteret at en registreringsafgift som varierer efter brændstofforbrug virker effektivt på, hvilke biler der køres i, mens kørselsafgifter virker på hvor meget der køres. Begge disse virkemidler må i brug for at knække kurven for trafikkens CO2-udslip.

Men tingene skal supplere hinanden: EU skal sørge for, at nye biler generelt bruger mindre brændstof, mens afgifterne skal sørge for, at vi køber de mindst brændstofforbrugende, og at vi kun kører når det er nødvendigt. Hertil kommer, at vi har et særligt problem med erhvervskøretøjer, firmabiler, taxaer m.v. Her er der i dag stort set intet incitament til at vælge lettere og mere CO2-rigtige biler på grund af den lave beskatning. Og det er rigtig mange biler, der er tale om: ca. 30% af nybilsalget. Her vil EU-reglerne kunne få stor effekt.

I artiklen citeres Søren Cajus fra Dansk Industri for at CO2-gevinsten fra mere effektive biler først bliver en realitet ’når bilfabrikanterne af sig selv begynder at lancere nye mere energieffektive bilmodeller’. Problemet er bare, at ikke sker ’af sig selv’. Ikke engang når bilproducenterne indgår frivillige aftaler om CO2-reduktion med EU-kommissionen bliver de overholdt: En sådan aftale blev indgået i 1998, og målet var 140 g CO2 pr km i gennemsnit for nyproducerede biler i 2008. Det reelle tal er 158 g pr km i EU – og 153 g/km i Danmark.

Så kommissionens udspil til lovgivning på området er vigtigt: Hvis ikke bilindustrien presses, går teknologiudviklingen alt for langsomt, til skade for såvel forbrugerne – der betaler stigende benzinregninger – som for vores fælles klima. Derimod er det korrekt, som det fremhæves, at hvis bøderne sættes for lavt, vil producenterne bare betale bøden og vælte omkostningen over på bilkøberne. Derfor skal bøden være så høj at det giver incitament til at teknologiudvikle i stedet. Desværre har det franske formandskab i EU forslået at udvande forordningen, blandt andet ved at sænke bøderne. En sådan nedsættelse vil ikke gavne nogen – ud over den del af bilindustrien, som ikke er indstillet på at udvikle bedre biler.

EU’s kommende lovgivning om biler og CO2 skal sikre, at der faktisk bliver et udvalg af effektive biler med lavt CO2-udslip, som danske virksomheder og privatpersoner kan efterspørge. Omlægning af registreringsafgift og nye kørselsafgifter skal så motivere os til at gøre dette, samt til at begrænse kørslen til det nødvendige.

Eline Crossland, Det Økologiske Råd