Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Trafikafgifter og klimapåvirkning - hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning?

PRESSEMEDDELELSE

Det Økologiske Råd, Naturskyddsföreningen og Naturvernforbundet har sammen med organisationer fra Island og Finland gennemført et projekt om brugen af økonomiske virkemidler til at begrænse udslip af CO2 fra biler i de nordiske lande. Økonomiske virkemidler er – brugt rigtigt - et af de vigtigste redskaber til at påvirke forbruget i en ønsket retning, eksempelvis at beskytte klima og miljø.

Rapporten, http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2008:587 gennemgår og sammenstiller de fem nordiske landes skatter og afgifter med relation til at købe og eje køretøjer samt til brændstof. De fem lande har vidt forskellige afgifter på dette felt, og det afspejler sig bl.a. i antallet af biler

Landene har i en del år søgt at fremme mere brændstoføkonomiske køretøjer ved at differentiere afgiften på at eje bil. Men dette har vist sig at have begrænset effekt. Først de allerseneste år, er nogle af landene – Norge, Danmark og Finland - begyndt at differentiere afgiften på at købe bil, hvilket ser ud til at være langt mere effektivt. Erfaringerne peger på, at afgifter, som er knyttet til en aktiv handling – at købe bil eller at køre i den – har størst effekt, frem for afgifter på at eje bilen.

Rapporten fremlægger også flere andre interessante konklusioner:

  • Sverige, som ikke har nogen registreringsafgift på biler, har flere biler pr. indbygger end de øvrige nordiske lande – dog tæt fulgt af Island
  • Sverige har det højeste CO2-udslip pr. bil, når man ser på salget af nye biler – især efter at Norge, Danmark og Finland har sænket deres gennem at differentiere deres registreringsafgift
  • I modsætning til hvad der ofte hævdes i den offentlige debat, er der ingen sammenhæng mellem at have en høj registreringsafgift og at have en gammel bilpark. Danmark og Norge har den højeste registreringsafgift, mens Finland, som har en meget lav registreringsafgift, har den ældste bilpark.
  • Der er i alle landene en meget høj andel erhvervsbiler (firmabiler og taxaer), også blandt personbiler. I de fleste nordiske lande udgør erhvervsbilerne således 30-40% af salget af nye personbiler. For disse er der meget ringe økonomisk incitament til at købe brændstoføkonomiske biler. Mange af disse biler omregistreres senere til privatbiler. Der er derfor et stort potentiale for at spare CO2 ved at indføre sådanne incitamenter
  • Danmark og Island har de laveste afgifter på drivmidler. Den danske er også ca. 1 kr lavere end den tyske – men selve prisen på drivmiddel er næsten den samme – formentlig på grund af større avance i Danmark

Yderligere oplysninger hos:
Christian Ege, Det Økologiske Råd, telefon (+45) 33181933, mobil: 28580698, christian@ecocouncil.dk
Holger Schlaupitz, Naturvernforbunde,t telefon: (+47) 23 10 96 21. Mobil: (+47) 95 86 00 50. hs@naturvern.no
Magnus Nilsson Naturskyddsföreningen, Tel: +46-(0)8-702 65 98, Mobil tel:    +46-(0)708-99 66 88 magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small