Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Akut behov for fremtidssikrede miljøzoner

Pressemeddelelse

 

Den miljøzone, som fra 1. september skal sikre københavnerne renere luft og være et forbillede for andre danske byer, er ikke effektiv grundet slappe miljøkrav. EU's grænseværdier vil ikke kunne overholdes. Miljøstyrelsen har erkendt problemet, men afviser de nødvendige indgreb og opgiver at nå EU-grænseværdi.

 

Loven, som Folketinget vedtog i 2006 (Miljøbeskyttelsesloven §15a-e) må ændres, så der kan indføres:

 

  1. Miljøzoner i alle større byer f.eks. byer med over 15.000 indbyggere.

 

  1. Partikelfilterkrav til nye tunge køretøjer (Euro IV/V) i miljøzonerne.

 

  1. Partikelfilterkrav til varebiler (< 3,5 ton) i miljøzonerne.

 

  1. Krav om SCR-katalysatorer på tunge køretøjer.

 

Det er ubegribeligt, at det kun er de største byer, der kan indføre miljøzoner. Mange mellemstore byer døjer ligeledes med sundhedsskadelig luftforurening. De kan endda blive endnu hårdere ramt, når de største byer indfører miljøzoner, hvis de mest forurenende køretøjer flyttes til de øvrige byer” påpeger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

 

Når miljøzonen i København nu indføres, vil en splinterny lastbil forurene 100-500 gange så meget som en ældre lastbil, der bliver omfattet af zonens filterkrav. Derfor skal der også stilles krav til nye lastbiler” mener Kåre Press-Kristensen.

 

Når der ikke kan stilles krav om partikelfiltre på varebiler eller SCR-katalysatorer på tunge køretøjer, så ignorerer politikerne nogle af de største kilder til forurening med partikler og kvælstofdioxider og miljøzonerne bliver derved ineffektive” slutter Kåre Press-Kristensen.

 

 

Yderligere oplysninger

 

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske råd: 22 81 10 27

 

Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd: 33 18 19 33 /28 58 06 98

 

 

 

Uddybning

Ad 1) Miljøzoner i alle større byer

I Miljøbeskyttelsesloven §15a er fastsat, at kun København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense kan indføre miljøzoner. En række andre vigtige byer døjer også med alvorlig luftforurening, og denne kan endda blive forværret som følge af de fem nævnte byers miljøzoner, hvis de dårligste køretøjer ”eksporteres” til andre byer. Derfor bør det tillades at indføre miljøzoner og derved få renere luft i alle større byer f.eks. byer med over 15.000 indbyggere.

 

Ad 2) Filterkrav til nye tunge køretøjer

I Miljøbeskyttelsesloven §15b er fastsat, at der kun stilles krav til ældre tunge køretøjer (Euro I/II/III) i de tiltænkte miljøzoner. Men Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 4 fra 2008 erkender, at de nye tunge køretøjer (Euro IV/V) forurener 100-500 gange så meget med ultrafine partikler som ældre tunge køretøjer med partikelfilter. Dette bekræfter tidligere undersøgelser fra udlandet, som bl.a. blev fremlagt på seminar i Folketingets Miljø- og Planlægnings Uudvalg i december 2006. Særligt ultrafine partikler er stærkt sundhedsskadelige. Der er derfor et åbenlyst behov for filterkrav til nye tunge køretøjer for at opnå effektive miljøzoner.

 

Ad 3) Partikelfilterkrav til varebiler

I Miljøbeskyttelsesloven §15e er fastsat, at ministeren kan indføre regler om miljøzoner for varebiler. Da varebiler er den største kilde til ultrafine partikler i byernes mest trafikerede gader, hvor der samtidig færdes flest mennesker, er der akut behov for at få varebilerne omfattet af miljøzonerne. Det vil både være sund samfundsøkonomi grundet sparet sygdom og død og vil kunne gennemføres uden mærkbare omkostninger for erhvervet, idet meromkostningerne er marginale og kan viderefaktureres direkte til kunderne, som det fremgår af Miljøprojekt Nr. 939 fra 2006.

 

Ad 4) SCR-katalysatorer på tunge køretøjer

I Miljøbeskyttelsesloven skal tilføjes en §15f, der fastsætter, at der stilles krav om SCR-katalysatorer på tunge køretøjer i miljøzonerne. SCR-katalysatorer neutraliserer forureningen med sundhedsskadelig kvælstofdioxid (NO2) og vil derved være et vitalt middel mhp. at opfylde EU's grænseværdi i 2010 for NO2, som ellers vil overskrides på ca. 95 % af de trafikerede gadestrækninger i København.

 

Baggrund

Ifølge OECD udsættes en million danskere for stærkt sundhedsskadelig luftforurening og hvert år dør over 10 gange så mange mennesker af partikelforurening fra tunge køretøjer, som der dræbes ved trafikulykker i byerne. Langs større veje er overdødeligheden ca. 50 % i forhold til beboere langs mindre befærdede veje. Partikelforureningen forårsager desuden tusindvis af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af sygedage og dage med nedsat arbejdsevne.

 

Rent samfundsøkonomisk vil krav om partikelfiltre og SCR-katalysatorer give en årlig nettogevinst i milliardklassen grundet sparet sygdom og død, og kan indføres uden at belaste vognmandservhvervet, da vognmændene blot kan viderefakturere omkostningerne direkte til kunderne på helt sædvanlig vis.

 

Miljøzonerne gælder også udenlandske køretøjer og virker således ikke konkurrenceforvridende.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Blegdamsvej 4B, DK 2200 København N. Telefon: 33 15 09 77.

http://www.ecocouncil.dk/ e-mail: info@ecocouncil.dk

Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt,

og udgiver tidsskriftet Global Økologi

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small