Biobrændstof målsætningen må droppes – bæredygtighed kan ikke garanteres

 

 

 

 

 

Til de danske medlemmer af miljøudvalget

Kære

Stem imod den bindende målsætning for biobrændstoffer i direktivet for vedvarende energi d. 7. juli

I lyset af den kommende afstemning i miljøudvalget om VE-direktivet, opfordrer vi dig inderligt til at stemme imod 10%-målsætningen for anvendelse af biobrændstoffer til transport – også selv om der evt. skulle blive foreslået en lavere målsætning. En målsætning vil uundgåeligt føre til udvidelsen af monokultur-plantager over hele verden med voksende fattigdom og ødelæggelse af miljøet til følge. Det fremgår af en ny rapport fra Oxfam, at biobrændstof-produktionen har presset 30 millioner mennesker ud i fattigdom.

Vi beder dig derfor om at stemme for Amendment 142.

Vi er ikke imod en målsætning om at transportsektoren skal omstilles til vedvarende energikilder og ser gerne at 10% målsætningen fastholdes, hvis det præciseres, at den ikke kan opfyldes ved hjælp af biobrændstoffer, men derimod eksempelvis elektricitet fra vindkraft eller Lignende.

Vi vil også gerne understrege, at standarderne for bilers energieffektivitet (som der skal stemmes om senere på året) ikke må svækkes – begrundet i øget brug af biobrændstoffer. Kommissionen foreslår således, at målet svækkes fra de oprindelige 120 til 130 g CO2/km, idet de sidste 10 bl.a. skal nås via biobrændstoffer.

Det kan ikke garanteres, at den mængde biobrændstoffer, der skal bruges for at imødekomme 10%-målsætningen, kan produceres bæredygtigt. Kommissionens Bæredygtighedskriterier opererer med mindst 35% CO2-reduktion sammenlignet med fossile brændsler, hvilket er alt for svagt. Desuden kan bæredygtighedskriterier ikke håndtere indirekte negative konsekvenser såsom fortrængning, der medfører afskovning samt sociale konflikter over naturressourcer og stigende fødevarepriser. Ifølge IMF skyldes 20-30 % af fødevareprisstigningerne produktionen af biobrændstoffer.

Nogle af de ofte nævnte certificeringsordninger er meget kontroversielle, især Round Table on Responsible Soy (RTRS) samt det ufuldendte Better Sugarcane Initiative (BSI). Begge initiativer mangler legitimitet og repræsentation fra små producenter og arbejdere. RTRS har fremprovokeret flere demonstrationer i Brasilien, Paraguay og Argentina, hvor civilsamfunds-organisationer opfordres til at trække sig ud af initiativerne.

Videnskabelige undersøgelser viser desuden, at reduktionen af drivhusgasser fra biobrændstoffer er stærkt overvurderet, og de har i mange tilfælde vist sig at være værre for klimaet end fossile brændsler. Biobrændstoffer er ikke en del af en ansvarlig klimastrategi.

Det skal samtidig ses i lyset af, at energiudnyttelsen af biomasse er langt højere i kraftvarmesektoren end i transportsektoren

Vi opfordrer dig derfor til d. 7. juli at stemme:

  • imod den bindende 10%-målsætning for biobrændstoffer - selv lavere procentsatser vil stadig promovere den nuværende, ubæredygtige biobrændstof-produktion, og det vil ikke give et signal til bilproducenterne, om at de skal investere i rene teknologier.

Der er brug for et moratorium mod biobrændstoffer i transportsektoren, indtil alle konsekvenser er afdækket.

 

Med venlig hilsen

På vegne af det Økologiske Råd,

Christian Ege

På vegne af Nepenthes,

Kristian Jørgensen

På vegne af NOAH,

Safania Eriksen og Bente Hessellund Andersen