Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Trafikken får nu del i klimaansvaret

Bragt i Altinget

Hidtil har trafikken fået lov til et stadigt stigende CO2-udslip. Men når EU's klima- og energipakke vedtages kommer der et selvstændigt bindende mål for sektorer uden for kvotesystemet, dvs. trafik, landbrug samt den individuelle boligopvarmning (uden for fjernvarmeområderne). Her lægges op til, at Danmark skal reducere med 20% inden 2020 – og med 30% hvis der bliver en ny global aftale. Dermed bliver det helt utopisk, at trafikkens udslip blot kan fortsætte med at stige – det ville stille urealistiske krav til nedskæringerne i landbrug og boliger.

Hvordan skal trafikken leve op til dette? Det vil kræve en vifte af flere virkemidler. Vi skal have bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cykling. Samtidig skal der være incitamenter til at lade bilen stå. Her er de økonomiske virkemidler de mest effektive. Samtidig skal vi satse på en kombination af overgang til vedvarende energi (VE) og reduktion af kørselsomfanget. Hvad angår VE er eldrift på basis af især vindkraft det mest realistiske. Ved at lade elbiler lade op om natten, kan de være med til at udjævne forbrugskurven og dermed give mulighed for indpasning af mere vind i elsystemet. Brint har på kortere sigt en for lav energieffektivitet, og biobrændsler er ikke bæredygtigt, så længe der er tale om 1. generation, dvs. at lave brændstof af afgrøder, som ellers kan bruges til fødevarer.

Dernæst skal vi så have begrænset kørselsomfanget. Et oplagt sted at starte er i de store byer, hvor den tætte trafik forringer bymiljøet, og kødannelsen medfører et stort samfundsmæssigt spild. Her vil indførelse af trængselsafgifter være en god start. Det er i Stockholm og London lykkedes at få begrænset biltrafikken betydeligt – med op til 25%. Det kan virkelig mærkes. Og det forbedrer i sig selv busdriften, idet busserne bedre kan komme frem. Nu er 16 kommuner i Hovedstadsområdet gået sammen om at foreslå trængselsafgifter i København. Men desværre er både regeringspartierne og Socialdemokraterne imod., og vi har en centralistisk lovgivning, hvor det er staten, der bestemmer, om kommunerne må begrænse trafikken og forbedre deres bymiljø. Klaus Hækkerup, S, skrev d. 17.6. i Altinget, at han foretrækker roadpricing. Men det er ikke noget alternativ på kortere sigt. Bedste bud i dag er, at vi tidligst kan indføre roadpricing fra 2018. Det kan vi ikke vente på.

Derimod kunne man – parallelt med at vi indførte trængselsafgifter i de største byer – omlægge bilafgifterne, så man sænkede registreringsafgiften og i stedet indførte en kilometerafgift. Det er dog afgørende, at man samtidig forstærker differentieringen af den tilbageværende registreringsafgift, så man fremmer de mest energieffektive biler. Desuden skal også kilometerafgiften differentieres, så der betales højere km-pris for bilmodeller, som kører kort på literen. En sådan omlægning kunne gennemføres også inden for skattestoppets rammer. Men hvad så med trængselsafgiften? Den må man se som et gebyr, der skal være med til at betale for løsning af hovedstadens trafik- og luftforureningsproblemer. Hvis vi ikke gør noget mere, vil Danmark ikke kunne overholde de EU-grænseværdier for bl.a. kvælstofoxider, som træder i kraft i 2011.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small