Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nørreport Station – konflikt mellem højhuse og skinner?

Bragt i Ingeniøren

Af Søren Dyck-Madsen, civilingeniør, Det Økologiske Råd

Et af de helt store problemer med at forbedre især regionaltogstrafikken på Sjælland er den manglende kapacitet på Københavns Hovedbanegård. Og vi ved fra DSB’s rapport fra 1999, at problemerne først og fremmest skyldtes den lille kapacitet i ”røret” fra hovedbanegården til Østerport. Og at den bedste langsigtede løsning derfor er en kapacitetsforøgelse i ”røret”.

Den planlagte udbygning med en ”ringmetro” vil omfatte regionaltogsstationerne på Hovedbanegården, Nørreport og Østerport, som alle vil være ”fødestationer” til metro-systemet. Og metroen lider af manglende passagertal. Vi ved, at en forbedret regionaltogsforbindelse gennem ”røret” vil give flere passagerer, der vil omstige til metroen.

Københavns kommune har for et par uger siden fremlagt store planer for ombygning af arealet ved Nørreport station på overfladen, når nu Banestyrelsen af miljømæssige hensyn alligevel skal have ”låget” af og et nyt lagt på. En ombygning til 600 mio. kr. Men mærkværdigt nok har Københavns kommune ikke fremlagt forslag til, hvor man samtidig kan forbedre Nørreport station med en ekstra regionaltogsperron og tilhørende spor, således at de holdende tog ikke i al tid fremover skal danne prop i ”røret”.

Samtidig har infratrukturkommissionen fremlagt deres foreløbige rapport, hvor nødvendigheden af en forbedring af ”røret” er nedtonet – formentlig til fordel for udbygning med billige, men klart mindre hensigtsmæssige ekstra perroner ud mod Dybbølsbro station, hvor der i dag allerede befinder sig en perron 26. Disse perroner vil få meget dårlig forbindelse til metroen.

Hverken udspillet fra Københavns kommune eller infrastrukturkommissionens rapport er derfor optimale for et sammenhængende kollektivt transportsystem i København. - En udbygning med perroner mod Dybbølsbro vil være en klar forringelse i forhold til en løsning, hvor kapaciteten i ”røret” forbedres og sammenhængen med metro og S-tog forbedres. - En ombygning med efterfølgende højhuse vil for altid forhindre en forbedring ved Nørreport, da det så vil blive mere end rasende dyrt efterfølgende at udvide kapaciteten på Nørreport Station.

Kort sagt – at udbygge med højhuse over jorden på Nørreport uden en sammenhængende løsning under jorden med en ekstra perron og et nyt spor ved Nørreport, vil være en meget kortsigtet løsning, som vil forhindre en ordentlig udbygning af det kollektive tog-metro system under jorden i fremtiden.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small