Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Brintbusser løser ikke miljøproblemerne

Pressemeddelelse

Den konservative trafikordfører Henriette Kjær vil ifølge Jyllandsposten d. 14.1. indføre brintbusser i landets største byer for at dæmme op for luftforureningen. Men brintbusser kan kun løse en meget lille del af klimaproblemerne og egner sig slet ikke til at løse luftforureningsproblemet på kortere sigt.

Først på lang sigt bliver brint måske en del af løsningen, hvis der sker en markant udbygning af den vedvarende energi. Produktion af brint kræver særdeles meget strøm, og så længe det meste el i Danmark produceres på kul- og gaskraftværker, vil brint slet ikke bidrage til løsning af klimaproblemet. Og sådan vil situationen fortsætte i årtier, hvis man følger regeringens energistrategi, som kun sigter på, at halvdelen af elproduktionen i 2025 skal bygge på vedvarende energi. Selv når vi engang får baseret hele vores elproduktion på vedvarende energi, vil det være langt mere fordelagtigt at investere i batteridrevne busser, der ville have en virkningsgrad på ca. 70 %. Virkningsgraden for brintbusser er derimod nede omkring 25 %.

”Henriette Kjærs udmelding er sikkert godt ment men bygger på alvorlige misforståelser” udtaler Kåre Press-Kristensen, civilingeniør og Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

”På kortere sigt handler det om via de grønne afgifter at fremme køretøjer, som kører langt på literen”, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.

Luftforureningen fra trafikken

Henriette Kjær har desuden til Ingeniøren udtalt, at brintbusser kune være en del af svaret på den sundhedsskadelige luftforurening fra trafikken. Partikel- og NOx-forureningen fra trafikken forårsager hvert år mange hundreder dødsfald, tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat erhvervsevne.

Men bybussernes bidrag til luftforureningen med partikler og kvælstofoxider er relativt lille.

Dels fordi bybusserne allerede er eller snarest bliver udstyret med den nyeste miljøteknologi, og dels fordi bybusserne kun udgør en lille andel af trafikken. Allerede i dag stiller det østdanske trafikselskab Movia krav om partikelfiltre og SCR-katalysatorer eller tilsvarende i deres licitationer for buskørsel i København.

Hvis politikerne på kortere sigt vil gøre noget for bymiljøet, skulle de ændre miljøzoneloven, så:

Alle større byer kan indføre miljøzoner (i dag er det kun landets fem største).

Kommunerne kan stille krav om både partikelfiltre på alle last-, vare- og persondieselbiler samt SCR-katalysatorer, som fjerner kvælstofoxider, på alle tunge køretøjer fra 2009.

Yderligere oplysninger
Kåre Press-Kristensen, civilingeniør og Ph.D. ved Det Økologiske Råd: tlf. 22 81 10 27
Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd: tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small