Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Her er hvad Infrastrukturkommissionen overså

Pressemeddelelse

Regeringens Infrastrukturkommission (ISK) hævder, at de har haft klima og miljø som et af deres fokusområder. Alligevel kommer ISK med en række anbefalinger, som vil medføre, at transportens udslip af klimagasser vil stige endnu mere end hidtil. Det sker midt i en tid, hvor der er bred politisk enighed om, at vi skal tage klimaproblemet alvorligt, og hvor regeringen siger de vil fastholde deres mål om at reducere trafikkens CO2-bidrag med 25% frem til 2030 – vel at mærke i forhold til 1988. Det svarer til en reduktion på 40% ift. i dag.

ISK bygger på den klassiske tilgang: ”predict and provide” – dvs. at man prøver at forudse transportbehovet, og så frembringer man den infrastruktur, som skal til for at tilfredsstille dette behov.

Men denne tilgang er skruen uden ende. Man kan aldrig tilfredsstille transportbehovet ved at bygge flere og bredere veje. Det skaber blot behov for endnu mere transport. Der savnes en dokumentation for, at det hjælper.

Man kan spørge: i hvilket land har man kunnet nedbringe bilkøer ved at bygge flere og bredere motorveje?

I stedet skal man benytte en række virkemidler til at begrænse transportbehovet, specielt med personbil. Det kan bl.a. gøres ved en planlægning, hvor nye arbejdspladser og boligområder placeres stationsnært. Samtidig skal afgiftspolitik bruges aktivt til at reducere behovet for kørsel i personbil, specielt i byerne.

ISK fokuserer på statsvejene, som netop ikke går ind i byerne. Det er som om man tror, at øget kapacitet på motorveje og det øvrige overordnede vejnet vil medføre, at der bliver plads til endnu flere biler i byerne. Men det vil blot flytte trængslen. Der er tværtimod brug for kørselsafgifter og trængselsafgifter, som kan motivere bilisterne til at begrænse kørslen. De samlede afgifter behøver ikke at øges – man kan således sænke registreringsafgiften, i takt med at kørsels- og trængselsafgifter indføres.

Den kollektive trafik er underprioriteret i ISKs rapport, og cykeltrafikken er næsten glemt.

Man udbygger for mindst 100 mia kr infrastruktur uden at konsekvensberegne, hvad den samlede CO2-effekt bliver. Man har et 6. indsatsområde, hvor man siger at bilernes CO2 skal reduceres. Dette er ganske gratis, da man blot afventer initiativer i EU. Men disse vil slet ikke kunne modsvare den stigning i trafikken, som ISK vil forstærke yderligere.

Det økologiske Råd vil gerne komme regeringen til hjælp, idet vi har udarbejdet en rapport, som viser, hvordan man faktisk kunne reducere CO2-udslippet fra trafik. Det kræver bl.a. en konsekvent brug af økonomiske virkemidler – noget som regeringen på forhånd – via kommissoriet – har afskåret kommissionen fra at inddrage.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Vedlagte rapport kan hentes her.

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis