Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Flere veje, mere drivhusgas

Bragt i Jyllands-Posten Øst

Regeringens Infrastrukturkommissions filosofi om at bygge flere motorveje er afsporet.

Regeringens Infrastrukturkommission interesserer sig ikke meget for udledning af klimagasser. Den har ganske vist fået forelagt et notat om klimaændringer og infrastruktur. Men det omhandler alene nye krav til infrastrukturen som følge af mere regn og højere temperaturer. Det Økologiske Råd opfordrer til, at kommissionen tager stilling til, om en kraftig satsning på udbygning af vejene i sig selv kan have en negativ indflydelse på klimaet.

Infrastrukturkommissionen skal afgive betænkning til oktober. Indtil videre tegner det ikke godt. I de seneste uger er der kommet udspil fra de forskellige transportformer til kommissionen. Særligt har Vejdirektoratets bud på en stærk udvidelse af motorvejsnettet til seks og otte spor på mange strækninger påkaldt sig opmærksomhed.

Udbygningsforslaget skulle svare til den udarbejdede prognose, som viser en forventet stigning i biltrafikken frem til 2030 på ca. 80 pct.

Denne form for planlægning er i sandhed det, man kan kalde at forlænge verden på brædder: Man forventer fortsat økonomisk vækst, og det fører til, at flere danskere køber bil. Så stiger vejtrafikken, og så er der behov for nye veje, hvis man ikke blot skal holde i kø i de mange nye biler.

Hvis man i andre sektorer planlægger på samme måde, vil det samlede energiforbrug blot stige og stige - og det samme vil udledningen af klimagasser. I andre sektorer har man kunnet “knække kurven” og få reduceret CO2-udledningen, samtidig med at der har været økonomisk vækst. Man har nemlig satset på lidt smartere planlægningsmodeller, der også indeholder incitamenter til at begrænse energiforbruget.

Udbygning af vejnettet har i sig selv en effekt på vejtrafikken. Alt andet lige vil mere plads på vejene få flere til at køre flere kilometer i bil. Hvis der er trængselsproblemer, vil nogle vælge at lade være med at køre i bil og bruge kollektiv trafik i stedet. Andre vil gøre noget andet end det, der krævede en biltur. Man vil være tilbøjelig til at vælge sine aktiviteter tættere på bopælen, hvad enten det er arbejde, fritidsaktiviteter eller andet.

Det er klart, at en situation, hvor man holder mere i kø på vejene end i dag, ikke er til gavn for hverken den enkelte eller samfundsøkonomien. Men det er ikke ensbetydende med, at man ukritisk skal udbygge vejnettet. En kombination af forskellige virkemidler kunne få trafikanterne til at vælge løsninger, der både kan sikre en rimelig mobilitet og sikre miljø og klima for de kommende generationer.

Stor analyse

I England har man gennemført et stort analysearbejde, SACTRA, om udbygning af veje.

Her konkluderes det at man på langt sigt ikke kan bygge sig ud af trængselsproblemer. Argumentet er, at der særligt i byerne ikke er plads til at bygge så mange veje, at man kan dække ethvert behov for bilkørsel.

Så selv om der skulle være plads til at udbygge vejnettet mellem byerne til seks og otte spor, vil en meget stor del af trafikken skulle ende i byerne. Der vil den øgede vejtrafik blot føre til meget større trængselsproblemer, som ikke kan klares ved vejudvidelser, for det er der ikke plads til. Samtidig vil det medføre stærkt øget udledning af drivhusgasser.

Det Økologiske Råd opfordrer derfor Infrastrukturkommissionen til aktivt at inddrage klimaaftalerne i deres arbejde. Det er utroligt, at en regeringsnedsat kommission i 2007 kan arbejde med vejtrafik, den stærkest voksende udleder af drivhusgasser, og så ukritisk behandle forslag, som vil føre til stærkt øgede udslip.

Vi er nødt til at indrette den fremtidige udvikling af infrastrukturen på en måde, så også trafikken bidrager til at reducere udledningen klimagasser i fremtiden. Dermed vil der heller ikke være behov for den foreslåede udbygning af vejnettet.

Det er vigtigt, at indretningen af alle samfundets sektorer går i retning af at reducere energiforbruget. Derfor skal man ikke gøre det lettere at pendle langt eller vælge at køre langt til andre aktiviteter ved at skabe øget kapacitet på vejnettet. Man skal hellere bidrage til at få indrettet transportsystemet, så det kan fungere med et langt lavere energiforbrug.

Man kan sagtens opretholde mobiliteten ved at satse på kombination af cykling og kollektiv trafik, samt på, at der kører flere i hver bil og at give stærkere incitamenter til at vælge små energiøkonomiske biler. Men det kræver, at man er villig til at bruge effektive virkemidler, herunder at gøre det dyrere at køre i bil.

Kommissionen bør ikke slippe af sted med blot at forholde sig til klimaet i form af, at øget regn og højere temperaturer medfører, at veje og baner skal bygges og vedligeholdes på en anden måde. Vigtigere er det at indrette trafik og infrastruktur, så man undgår at bidrage til yderligere klimaændringer.

Af Christian Ege,
formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small