Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Svagt udspil fra EU-Kommissionen om nye bilers CO2-udslip

Pressemeddelelse

EU-kommissionen har i dag fremlagt en strategi for reduktion af CO2-udslip fra biler . Den gode nyhed er at Kommissionen nu erkender, at den frivillige aftale med bilindustrien ikke vil blive opfyldt. Nye biler skulle i 2008 som gennemsnit højst udsende 140 g CO2/km. Men bilindustrien har siddet på hænderne, og meget lidt er sket. Det gennemsnitlige udslip er faldet fra 186 g i 1995 til 163 g/km i 2004. Det har været klart længe, at industrien ikke ville opfylde aftalen, men først nu erkender Kommissionen, at det bliver nødvendigt med lovgivning på EU-plan.

Den dårlige nyhed er, at Kommissionen slækker det hidtidige ambitionsniveau. Det er ikke hvad vi har brug for, nu hvor der er bred enighed om, at truslen om klimaforandringer er overhængende. EU har tidligere vedtaget en målsætning om 120 g/km i 2010 , som skulle opnås ved kombinerede tiltag fra bilindustrien og fra EU og medlemslandene. Bilindustrien skulle sørge for de 125 g, og så skulle EU og medlemslandene yderligere bringe det gennemsnitlige udslip ned på 120 g. Sagen er, at bilindustrien rent teknologisk kan nedbringe udslippet, men man er nødt til at tilføje adfærdsmæssige tiltag, f.eks. via afgiftspolitikken, som kan motivere bilkøberne til at købe de mest brændstoføkonomiske biler.

Nu udskyder Kommissionen målet på de 120 g fra 2010 til 2012, og bilindustriens forpligtelse slækkes til 130 g i stedet for 125 g. Kommissionen vil desuden foreslå bilbranchen i sommeren 2007 at underskrive en ”Code of good practice”, som via marketing m.v. skal fremme salg af mindre brændstofforbrugende biler. Det er dog svært at have tiltro til, at en sådan frivillig aftale skulle have større effekt end den gamle, som industrien ikke har opfyldt.

Medlemslandene får dermed en større forpligtelse til at påvirke bilkøberne. Det mest effektive middel hertil vil være afgifterne. Dette sætter endnu engang fokus på den danske regering, som nu i årevis har nølet med at iværksætte en omlægning af den danske registreringsafgift, så den fremmer biler med det laveste CO2-udslip. Siden sidste valg har skatteministeren lovet, at nu ville han snart nedsætte et udvalg herom. Men gang på gang har han udskudt det med henvisning til, at det var svært at lave et kommissorium. I januar oplystes det, at nu var der i stedet nedsat et uformelt embedsmandsudvalg uden kommissorium! Der er ellers al mulig grund til at gøre noget ved bilernes bidrag. EUs samlede udslip af drivhusgasser er reduceret med 5% fra 1990-2004. Men i samme periode er CO2-udslippet fra vejtransport steget med 26%. Dette bør ikke få lov at fortsætte.

Christian Ege, formand for Det økologiske Råd
Yderligere oplysninger: Christan Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98.
Vedlagt pressemeddelelse fra de to europæiske paraplyorganisationer EEB og T&E.
1. Pressemeddelselse om EU-kommissionens forslag findes på: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/pollutant_emission/index.htm
2. Dette svarer til ca. 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis