"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nyt hæfte om luftforurening, med særlig vægt på dieselpartikler

Pressemeddelelse

Mens det er lykkedes at nedbringe luftforureningen med svovldioxid, bly og kulilte kraftigt, er der stadig et massivt problem med de ultrafine partikler og med kvælstofdioxid. Problemet kan imidlertid i høj grad løses ved at anvende partikelfiltre og SCR-katalysatorer på dieselkøretøjer, samt ved at nedbringe brugen af brændeovne i byerne og sikre, at der kun fyres korrekt og i ovne, der er indrettet til mindst mulig forurening.

Der kommer gradvist strammere regler i EU for forurening fra dieselkøretøjer, men det går meget langsomt, bl.a. fordi reglerne kun gælder for nye køretøjer. Derfor er der behov for, at landene selv gør en indsats. Her har den danske regering været meget tilbageholdende, og den hidtidige indsats er helt utilstrækkelig. Netop i december 2006 er der vedtaget en ny lov om miljøzoner i de største byer, men også denne lov er for begrænset.

Det økologiske Råd udsender på fredag et nyt hæfte om luftforurening, med hovedvægt på de sundhedsskadelige ultrafine partikler. Hæftet er en ajourført udgave af tidligere hæfte, men sigtet er blevet bredere, idet også andre luftforureningsfaktorer beskrives, især kvælstofoxider og metoder til at rense denne – SCR-katalysatorer. Afsnittene om miljøzoner samt om EU's luftforureningsstrategi og –direktiver er stærkt revideret, idet der er sket meget på disse to felter inden for det sidste år.

Hæftet indeholder desuden Rådets forslag til løsning af problemerne med partikler og kvælstofoxider fra dieselkøretøjer samt forurening fra brændeovne.

Hæftet vil blive lagt på www.ecocouncil.dk, om kort tid også i en engelsk udgave, idet Rådet indgår i et internationalt NGO-samarbejde om løsning af disse luftforureningsproblemer.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, 33 18 19 33/28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Kommunalvalg 2017

 

valg  Fokusèr på 
Miljø og Klima
i valgkampen 


Forslag til emner ved 
Kommunalvalget 2017 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17