Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyt hæfte om luftforurening, med særlig vægt på dieselpartikler

Pressemeddelelse

Mens det er lykkedes at nedbringe luftforureningen med svovldioxid, bly og kulilte kraftigt, er der stadig et massivt problem med de ultrafine partikler og med kvælstofdioxid. Problemet kan imidlertid i høj grad løses ved at anvende partikelfiltre og SCR-katalysatorer på dieselkøretøjer, samt ved at nedbringe brugen af brændeovne i byerne og sikre, at der kun fyres korrekt og i ovne, der er indrettet til mindst mulig forurening.

Der kommer gradvist strammere regler i EU for forurening fra dieselkøretøjer, men det går meget langsomt, bl.a. fordi reglerne kun gælder for nye køretøjer. Derfor er der behov for, at landene selv gør en indsats. Her har den danske regering været meget tilbageholdende, og den hidtidige indsats er helt utilstrækkelig. Netop i december 2006 er der vedtaget en ny lov om miljøzoner i de største byer, men også denne lov er for begrænset.

Det økologiske Råd udsender på fredag et nyt hæfte om luftforurening, med hovedvægt på de sundhedsskadelige ultrafine partikler. Hæftet er en ajourført udgave af tidligere hæfte, men sigtet er blevet bredere, idet også andre luftforureningsfaktorer beskrives, især kvælstofoxider og metoder til at rense denne – SCR-katalysatorer. Afsnittene om miljøzoner samt om EU's luftforureningsstrategi og –direktiver er stærkt revideret, idet der er sket meget på disse to felter inden for det sidste år.

Hæftet indeholder desuden Rådets forslag til løsning af problemerne med partikler og kvælstofoxider fra dieselkøretøjer samt forurening fra brændeovne.

Hæftet vil blive lagt på www.ecocouncil.dk, om kort tid også i en engelsk udgave, idet Rådet indgår i et internationalt NGO-samarbejde om løsning af disse luftforureningsproblemer.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, 33 18 19 33/28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small