Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Ambitiøse miljøzoner efterlyses

De nye miljøzoneregler for bilers udstødning i danske storbyer er for uambitiøse. Danmark kan ikke leve op til EU-regler

D. 1. juli strammes kravene i miljøzonerne i København/Frederiksberg og Aalborg. Samtidig indføres miljøzoner i Odense. Derved skal ældre lastbiler og busser have partikelfilter, hvis de kører i landets største byer. Miljøzonerne er imidlertid ikke ambitiøse. Der stilles nemlig hverken filterkrav til varebilder og persondieselbiler eller katalysatorkrav. Det skyldes ikke de involverede kommuner. Det er regeringen, som ikke tillader strammere krav. Det Økologiske Råd efterlyser ambitiøse miljøzoner.

Alene i København skønnes trafikkens luftforurening med ultrafine partikler at være skyld i ca. 500 for tidlige dødsfald årligt. Til sammenligning omkommer omkring 15 personer i byens trafikulykker. De ultrafine partikler resulterer i tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat produktivitet pga. sygdom. Partikelforureningen koster hvert år samfundet et milliardbeløb.

Grænseværdien for gassen kvælstofdioxid trådte i kraft ved årsskiftet og overskrides på alle større gader i København. Det kommer ikke som en overraskelse. De sidste 10 års målinger har vist, at Danmark ikke ville opfylde grænseværdien. Alligevel har regeringen ingenting foretaget sig. Tværtimod søges EU nu om dispensation fra at opfylde grænseværdien. 7-10 % af benzinbilerne i de større byer er endda stadig fra før katalysatorkravet i 1991.

Lukkede partikelfiltre og katalysatorer fjerner over 80 % af udstødningens partikler og kvælstofoxider.

Det Økologiske Råd kræver derfor, at regeringen handler og indfører miljøzoner i alle større byer:

1)    Med krav om lukkede partikelfiltre på alle dieselkøretøjer og dieselmaskiner.

2)    Med krav om katalysatorer på benzinbiler og tunge dieselkøretøjer.

3)    Med krav til udstødning og støj fra to-hjulede motorkøretøjer (knallerter m.v.)

Ønsket om skærpede miljøzonekrav skal også ses i lyset af, at en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse tidligere på året viste, at der er 45 % øget risiko for lungekræft, hvis man bor ved en stærkt trafikeret vej. Det svarer til 2-300 ekstra lungekræfttilfælde årligt. Forureningen fra trafikken er derved en af de hyppigste årsager til lungekræft efter rygning.

"Dagens filterkrav til ældre tunge køretøjer giver kun en mindre reduktion af luftforureningen. Der er behov for meget mere ambitiøse krav, hvis folkesundheden skal forbedres markant. Teknologien er til stede, så det er regeringen vi venter på” siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27.

Læs: http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=234&Itemid=


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small