Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Pressemeddelelse: EU tager toppen af farten

EU-parlamentsudvalg foreslår hastighedsbegrænsere på varebiler – vil sænke både CO2-udslip og antallet af trafikulykker

Torsdag den 24. juni afgav EU-parlamentets industri- og energiudvalg betænkning om en kommende EU-forordning om varebiler og klima. Udvalget vedtog en række forringelser af forslaget – som dog kan nå at blive genoprettet senere i Parlamentets beslutningsproces. Men udvalget kom også med et grønt lyspunkt – nemlig indførelsen af fartbegrænsere på varebiler

En fartbegrænser er et system som forhindrer bilen i at køre mere end f.eks. 100 km/t. Systemet har været obligatorisk for store lastbiler i EU siden 1992, og har vist sig at have mange fordele:

-       Forbruget af brændstof reduceres – og dermed udslippet af CO2 – når hastigheden sænkes. Det er simpelt hen mere energieffektivt at køre 80 end 120.

-       Der er en gevinst at hente når det gælder ulykker, det viser erfaringer fra Storbritannien. Her faldt de store lastbilers involvering i ulykker med 26% over 12 år efter at fartbegrænsere blev obligatorisk i denne kategori.

-       Fartbegrænserne vil medvirke til at standse stigningen i motorkraft i nye varebiler. I de sidste mange år har hver ny model af varebiler fået mere motorkraft end den forrige, fordi fremskridt i motorteknologi er blevet konverteret til større motorer i stedet for at effektivisere. Hvis EU vedtager fartbegrænsere, vil de store motorer blive langt mindre attraktive – og dermed er der håb om at stigningen i motorkraft for varebiler standses.

I maj i år udsendte paraplyorganisationen ’Transport & Environment”[1](T&E) en analyse der viser at fartbegrænserne er en nem og sikker måde at begrænse såvel CO2-udledning som trafikulykker på. Teknologien findes, og merprisen for fartbegrænsede biler er lig 0, da man blot behøver ændre motorens software. Firmaer vil måske påberåbe sig et tab, fordi deres varer kommer langsommere frem. Men under forudsætning af at motorstørrelsen holder op med at stige viser T&E’s analyse at den samfundsøkonomiske gevinst ved reduceret forurening og ulykkesantal vil være langt større.

Derfor bør fartbegrænsere gøres lovpligtigt i nye varebiler som en del af den kommende EU-lovgivning på området. Det er lette point at score – for såvel klimaet som for folkesundheden.

For yderligere information, kontakt:

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd – tel. 33181933 / 28 58 06 98

 

Baggrund:

EU-parlamentet behandler for tiden et forslag til forordning fra Kommissionen om at gøre nye varebiler mere energieffektive.  Det skal ske ved at sætte mål for, hvor meget CO2 pr. km nye varebiler må udlede. Lovgivningen skal medvirke til at nå EU’s klimamål, og ligger i forlængelse af den forordning om biler og CO2 der blev vedtaget i efteråret 2008.Se Det Økologiske Råds kommentarer: http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=128:nye-malsaetninger-pa-vej-for-varebiler&catid=33:trafik-og-luft&Itemid=93

 


[1] Europæisk NGO-paraply, som bl.a. har Det økologiske Råd som dansk medlem


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis