Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nye målsætninger på vej for varebiler

Mens personbilerne bliver mere og mere energieffektive, er udviklingen for varebiler nærmest gået i stå.

På nuværende tidspunkt består 13 % af Europas bilpark af varebiler, en bestand som fra 2002 til 2007 voksede med næsten 50 %.Varebiler har den hurtigst stigende andel af transportsektorens CO2 udslip. Det viser undersøgelser fra England hvor varebilernes andel af landets samlede CO2 udslip steg fra 1,8 % i 1990 til 3,8 % i 2006. Udviklingen af varebilernes energieffektivitet har stået i stampe, og i samme periode registreredes der blot en reduktion på en halv procent i de nye varebilers gennemsnitlige CO2 udledning.

 

EU Kommissionen meldte i 2007 ud at den ønskede at indføre målsætninger for reduktion af udledningen af CO2 for varebiler som et led i EU's CO2 strategi. Dette skulle udmønte sig i en 40 % reduktion i det gennemsnitlige udslip fra nye varebiler i perioden fra 2007 til 2020, meget i tråd med de målsætninger man har forpligtet sig til for personbiler. På trods af denne udmelding er der dog ikke sket noget endnu - mens der høstes lavt hængende frugter blandt producenterne af personbiler som følge af EU's målsætninger.

De varebiler der kom på markedet i 2007 udledte i gennemsnit 203 g CO2/km, hvilket ifølge EU Kommisionens udmeldinger skal bringes ned på 175 g/km inden 2012 og 160 g/km i 2015. EUs endelige målsætning om 40 % reduktion, vil bringe varebilerne ned på 125 g CO2/km i 2020.

Det er vigtigt at holde fast i målsætningerne både for 2012, 2015 og 2020. Hvis kravene fra EU lader vente på sig, tegner det til at reduktionerne fra producenterne af varebiler også udebliver. Erfaringerne fra diesel-personbiler viser at der allerede på nuværende tidspunkt er sparet 20 % ved hjælp af tekniske tilføjelser til bilen og mange af disse løsninger kan i stor udstrækning overføres til de dieseldrevne varebiler.

Det har Peugeot allerede gode erfaringer med. Deres Bipper Van, som er en lille varebil med et gennemsnitligt CO2 udslip på 119 g/km, viser tydeligt at der er mærkbare reduktioner at hente. Derudover er både Fords Econetic, Volkswagens bluemotion og Toyotas Prius alle eksempler på CO2 besparende biltyper som snart vil være at finde som varebiler.

Det kortsigtede mål for 2012 med opfølgning i 2015 bør implementeres, så der sikres umiddelbare reduktioner ved at overføre de kendte løsninger fra personbiler. Derudover kan en målsætning om 40 % reduktion i 2020, bidrage til at bilproducenterne har en langsigtet målsætning om reduktion at forholde sig til i deres planlægning.

Der er også et stort CO2 potentiale i at begrænse farten for varebiler. Undersøgelser fra Holland viser at overholdelse af fartbegrænsning på 100 eller 110 km/t vil begrænse CO2 udledningen med hhv. 7-8 % eller 4-5 % i 2020. Denne løsning er ikke bare effektiv til at begrænse udledningen af drivhusgasser, men er også en af de mest effektive måder at forbedre trafiksikkerheden for varebiler. Dette er bl.a. blevet implementeret i den nye Ford Transit, som når sin tophastighed ved 110 km/t.

EU skal leve op til en fælles målsætning om at reducere CO2 udledningen for alle ikke-kvotebelagte sektorer med 10 % fra 2005 niveau inden 2020, eller 15 % hvis der indgås en bred international klima aftale. Netop transportsektorens andel af det samlede CO2 udslip stiger, så der er brug for nye virkemidler for at knække kurven. Det er derfor centralt at varebilerne ikke bliver forbigået, når der allerede foreligger forpligtende mål for personbiler, og når der allerede i dag findes en række muligheder for at gøre varebilerne mere effektive. De foreslåede mål, i 2012 og 2015, er en god start og jo før disse forpligtelser bliver indgået med bilbranchen, jo større er chancen for at et mål om 125 g/km kan nås inden 2020.

Af Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd og Aslak Kjærulff, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small