Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Udbred elcykler frem for knallerter

Venstre foreslår at give unge øget adgang til at køre på knallert. Men knallerter forurener og støjer uforholdsmæssigt meget. Elcykler er et langt bedre alternativ.

Venstre er kommet med et udspil om at give unge øget adgang til knallerter, og dele af udspillet støttes af et flertal med socialdemokrater, konservative og Dansk Folkeparti. Venstres ordfører Kristian Pihl Lorentzen begrunder det med at give de unge øget mobilitet. Hvis det er formålet, ville det være langt bedre at udbrede elcykler. Disse er ideelle til brugere, som skal kunne køre mere end 5-7 km i al slags vejr og i kuperet terræn. Og så forurener de ikke, støjer ikke, og de giver motion, da man skal træde rundt, men blot får hjælp af elmotoren. De vil ikke tilfredsstille de, der har hang til at kunne høres langt væk – men det er vel heller ikke samfundets opgave at understøtte.

Knallerter forurener uforholdsmæssigt meget med kulbrinter – hvoraf nogle er kræftfremkaldende. De bidrager også uforholdsmæssigt meget til støjbelastningen, ligesom knallerter er indblandet i langt flere ulykker i forhold til deres antal. Knallerter er i dag ikke registreret, kører uden nummerplade, skal ikke synes, betaler ikke afgifter – udover benzinafgift – og de kan frit køre i miljøzonerne i de store bycentre på trods af deres massive forurening. Det er med andre ord tæt på at være lovløst område.

Venstre vil til gengæld øge straffen for knallertkøreres overtrædelser, herunder de der tuner deres knallert. Men dette er tæt på at være en gratis omgang, da knallerter netop ikke synes. Derfor vil det kun være et fåtal, der fanges ved tilfældige razziaer.

Elcykler kan opfylde de samme transportformål som knallerter, men i dag er de dyrere end knallerter, idet man ikke betaler for den belastning knallerter forvolder i form af luftforurening og støj. Men Danmark har via EU tilsluttet os princippet om ”forureneren betaler”. Derfor bør vi også påligne benzindrevne knallerter nogle omkostninger, der kan modsvare deres miljøbelastning. Dette kan sagtens gøres, uden at man præcis kan beregne miljøbelastningen i kroner og øre. Samtidig kunne man give tilskud til elcykler, så de blev økonomisk attraktive ift. knallerter.

Der bør indledes en registrering af knallerter, idet man skal registrere nye knallerter samt over en årrække registrere de eksisterende. Dernæst kunne man indføre en grøn ejerafgift for knallerter, på linie med biler. Denne skal afhænge af knallertens forurening. Dermed ville man også fremme elknallerter frem for de benzindrevne.

De konservative går imod et af Venstres forslag, nemlig om at nedsætte aldersgrænsen for almindelige knallerter til 15 år, fordi erfaringerne fra Sverige har vist, at det væsentligt vil øge ulykkesantallet. Men ingen af partierne har tilsyneladende øje for miljøproblemet ved øget knallertkørsel.

 

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger
Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.
Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27

Baggrund
Tohjulede motorkøretøjer forurener og støjer uforholdsmæssigt og er involveret i mange ulykker. Dette skyldes bl.a. ringe miljøkrav, dårlig vedligeholdelse og mange "modificerede" køretøjer, herunder tunede knallerter.
Institut for Miljøvurdering udgav i 2002 en rapport om knallerters forurening. Den viste, at en gennemsnitlig knallert forurener 10-15 gange så meget med sundhedsskadelige kulbrinter, som en gennemsnitlig personbil (pr. kørt km).
I Danmark er 700.000 boliger udsat for trafikstøj på mere end 58 decibel, som er Miljøstyrelsens grænseværdi for trafikstøj. Heraf er ca. 150.000 udsat for støj på mere end 68 decibel. I de større byer (f.eks. København) er langt over halvdelen af boligerne plaget af trafikstøj over 58 decibel. Ligeledes er mange af de rekreative stilleområder (parkerne) plaget af knallertstøj døgnet rundt.
I Danmark er knallerter indblandet i 50-75 gange så mange ulykker som biler (pr. kørt km).
Af historiske årsager er de to-hjulede motorkøretøjer ikke omfattet af krav om periodisk syn. Flere eksperter har anbefalet dette styringsinstrument. Bl.a. har Færdselssikkerhedskommissionen anbefalet periodiske syn i kampen for en bedre og mere sikker trafik. I en række andre EU-lande er indført obligatorisk syn for to-hjulede motorkøretøjer. Synspligt på lige fod med andre motorkøretøjer er et vigtigt instrument til at nedbringe luft- og støjforureningen samt de alt for mange tragiske ulykker med to-hjulede motorkøretøjer.

Endelig bør der stilles krav til knallerters forurening i de store byers miljøzoner. Dette ville i dag medføre, at de benzindrevne knallerter ikke kunne køre ind i miljøzonerne. Det kunne derimod de eldrevne knallerter (rækkevidde 30 km).


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small